<script type="text/javascript" src="https://www.livecounter.dk/counter.php?id=77955&img=0"></script><noscript><a href="http://www.livecounter.dk/" target="_blank"></a></noscript>
-
-
 Startside 
-
-
-
-
-

AED

 
 

  Aktivitetskalender

        Klubhuset

  Medlemskartotek

   Protokol 2019

  Vejr og vandstand
- - - - -

Bådoptagning 2019

   Seniorgruppen
 
Søndagssvømning

     HSC Ungdom
         
- - - - -
- - - - -
   

 

   
         
Affaldshåndtering    Masteskuret      
-

-
 Startside 
-
-
-
-
-
-
-
-
-

AED

 
 
 
   
     
HSC-TOP
HSC - UPDATE >
     > Klargøringsplads for sejlbådsmaster - >>> MAX 48 timer <<<.     > BÅDOPTAGNING fortsætter 12. – 13. oktober 2019.     > SENIORKAFFEN hver onsdag kl. 10.00.     > Søndagssvømning er startet, undtaget søndage i skolernes ferieperiode.     > SE VIND og VEJR forholdende på havnen.     > AKTIVITETSKALENDER, se venstre spalte.     > SPONSORER - Støt vore sponsorer - de støtter os - se højre spalte.     > Vi ses i Haderslev Sejl-Club, hver dag i kammeratlig samvær < HSC - UPDATE
 Velkommen til Haderslev Sejl-Clubs hjemmeside

Søgefunktion:

Søgefunktion

LINK

Søg informationer
under menupunktet

-
Aktivitetskalender
12. oktober 2019 #
-
Autocamper-
parkeringsplads

Lukket indtil 15/5 2020.
-
Generalforsamling 2019  
-
Vedtægter
-
Medlemsregulativ
-
Regulativ for broer, kraner og vinterplads
-
> Bestyrelsen <
Formanden
-Næstformanden
Kasserer
(Kontingentsatser)
Havnemester
Pladsmester
Sekretæren
> Udvalg <
-
Havnepladskartotek
14/11 2018
Brooversigt
-
Medlemslogin
CONVENTUS
-
HSC Ungdom
Ungdomsafdeling

HSC Jolle
Voksenafdeling

Haderslev
Søsportscenter

-
HSC
Bøjelaug
HSC
Flagmastelaug
HSC
Skurlaug
Havnepengekontrol
Vejledning
Vagtskema
31. august 2019
-
Blanket til  ind/ud/adresse- og
medlemskabsændring
-
Klubhuset
-
Kranløft
5/10 2018
Husk sikkerheden
-
Gæster
Havnepenge
-
WIFI / HOTSPOT
Internetadgang
-
Mindeord
-
Medlemsannoncer
-
Medlemsindlæg
-
Onsdagsgrillen
-
Kontakt os
-
HSC UPDATE
-
> PROTOKOL <
> Help <
-
CVR
-
Diverse
--
Affald
--
Cykler
--
Seniorgruppen
-
-


Besøgstæller

Sponsorlinks
Støt vore sponsorer - de støtter os

-

Boligmonteringsyd.dk
-

BW-skiltereklame
-

Baadkommissionsyd
-

 El-teknik.dk
-

Erik-Pedersen.dk/
-
Fuglsang.dk
-

Haderslev-laaseteknik.dk
-

Klip og Krøl
-

Kreditbanken.dk
-

Lageri-schmidt.dk
-

Yacht-pool.dk
-
Sigmafarvecenter.dk
-
Susservice.dk/
-

Aaj.dk
-
Ledig
sponsorplads
-
Ledig
sponsorplads
-
Ledig
sponsorplads
-

LINK

-
Havneguide.dk
-
Marinaguide.dk
-

D
uelighed.dk/
-

Lokalt

-
Bykort over
Haderslev by.
-
Vind, vejr og vandstand i Haderslev fjord.
-
Haderslev Fjord.
-
 
Farvandsudsigt
 Bælt og Sund.
-

Haderslev Sejl-Club Sydhavnsvej 1F - 6100 Haderslev

V/Formand Carsten Mikkelsen Mob.: 29 92 28 54. Mail: formand@haderslevsejlclub.dk

 

 Af respekt for dit privatliv, bruger vi IKKE COOKIES