<script type="text/javascript" src="https://www.livecounter.dk/counter.php?id=77955&img=0"></script><noscript><a href="http://www.livecounter.dk/" target="_blank"></a></noscript>


  Aktivitetskalender


        Klubhuset


  Medlemskartotek


   Protokol 2020

  Vejr og vandstand

 
 Søsætning 2020

     Corona
Virus -truslen

 
    Klubhus og Kabyssen er lukket    
             
 
Vi bør nok gøre alle vore medlemmer opmærksom på,
at vi følger  den officielle nedlukning foreløbig til og med 14. april 2020.

Vi afventer derefter yderligere udmelding er fra officiel side.

Dvs. søndagssvømning, seniorkaffe og lukning af klubhus  m.v., er sat på standby til efter påske.

 
   
   
   
             
    Søsætningen er udsat til 18. - 19. april 2020.    
             
    Højest 10 personer må samles - også på havnen    

         

  Igangværende aktiviteter i HSC regi  
Protokol   Seniorgruppen Søndagssvømning Oversigt/arkivdata   HSC Ungdom
HSC-TOP
HSC - UPDATE >
Dansk Sejlunion forlanger, efter regeringens udspil at klubhuse lukkes i hele landet. <> Der er derfor lukket for adgangen til klubhuset og til Kabyssen foreløbig indtil den 18. april 2020 og søsætningen af både udsættes til samme tidspunkt. <> Der vil være normal adgang til både nye og gamle toiletter. <> Søsætning for store både starter d. 18. april 2020 Kl. 09.00. <<<<< >>>>> Haderslev sejl-Club og Corona-virustruslen. Kære HSC´ere, bestyrelse har besluttet at sætte alle HSC`s planlagte fællesaktiviteter på standbye og vi følger den officielle nedlukning foreløbig til og med 14. april 2020. Det gælder f.eks. Søndagssvømningen, Senior-kaffen om onsdagen og Tour De Haderslev for at nævne de fællesarrangementer der lige står for døren. Vi afventer derefter yderligere udmelding er fra officiel side. Vi håber meget på vore medlemmers forståelse for dette tiltag. Som det blev sagt på TV gentagne gange, så er det et fælles ansvar. Vi må alle bidrage til at undgå spredning af den trælse Corona-virus. Vi følger myndighedernes udmeldinger meget nøje, og vil løbende komme med nye udmeldinger. På Bestyrelsen for Haderslev Sejl-Club´s vegne Benny Skødt-Rasmussen, Sekretær. < HSC - UPDATE
 Velkommen til Haderslev Sejl-Clubs hjemmeside

Søgefunktion:

Søgefunktion

LINK

Søg informationer
under menupunktet

-
Aktivitetskalender
3. april 2020 *
-
Autocamper-
parkeringsplads

Lukket indtil 15/5 2020.
-
Generalforsamling 2020 
-
Vedtægter
-
Medlemsregulativ
-
Regulativ: Broer – Kraner - Vinterplads
-
> Bestyrelsen <
Formanden
-Næstformanden
Kasserer
(Kontingentsatser)
Havnemester
Pladsmester
Sekretæren
> Udvalg <
-
Havnepladskartotek
1/4 2020
Brooversigt
Medlemslogin
CONVENTUS -
HSC Ungdom
Ungdomsafdeling

HSC Jolle
Voksenafdeling

Haderslev
Søsportscenter

-
HSC
Bøjelaug
HSC
Flagmastelaug
HSC
Skurlaug
Havnepengekontrol
Vejledning
Vagtskema
4. april 2020
-
Blanket: Ind/ud/adresse/
medlemskabsændring
-
Klubhuset
-
Kranløft
5/10 2018
Husk sikkerheden
-
Gæster
Havnepenge
-
WIFI / HOTSPOT
Internetadgang
-
Mindeord
-
Medlemsannoncer
-
Medlemsindlæg
-
Onsdagsgrillen
-
Kontakt os
-
HSC UPDATE
-
> PROTOKOL <
> Help <
-
CVR
-
Diverse
--
Affald
--
Cykler
--
--
--
Seniorgruppen
-
-


Besøgstæller

excel

Sponsorlinks
Støt vore sponsorer - de støtter os

-

BW-skilte.dk
-

Baadkommissionsyd
-

 El-teknik.dk
-

Erik-Pedersen.dk/
-
Fuglsang.dk
-

Haderslev-laaseteknik.dk
-

Kreditbanken.dk
-

Lageri-schmidt.dk
-

Yacht-pool.dk
-
Sigmafarvecenter.dk
-
Susservice.dk/
-

Aaj.dk
-
Ledig
sponsorplads
-
Sponsorliste
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-

LINK

-
Havneguide.dk
-
Marinaguide.dk
-

D
uelighed.dk/
-

Lokalt

-
Bykort over
Haderslev by.
-
Vind, vejr og vandstand i Haderslev fjord.
-
Haderslev Fjord.
-
Farvandsudsigt
 Bælt og Sund.
-
 

 

Haderslev Sejl-Club Sydhavnsvej 1F - 6100 Haderslev

V/Formand Carsten Mikkelsen Mob.: 29 92 28 54. Mail: formand@haderslevsejlclub.dk

 
 

 Af respekt for dit privatliv, bruger vi IKKE COOKIES