<script type="text/javascript" src="https://www.livecounter.dk/counter.php?id=77955&img=0"></script><noscript><a href="http://www.livecounter.dk/" target="_blank"></a></noscript>


  Aktivitetskalender


      Klubhuset


  Medlemskartotek


   Protokol 2020

  Vejr og vandstand


      
 
       
 

 

 
   HSC Ungdom
 
   
   
   
             
             
             

   Gæstesejlere

   HSC Klubtøj

Se hvordan du skal "CORONA - FORHOLDE dig i f. m. søndags svømning.


Lukket indtil 15/5 2021
             
    Nyt om Corona 23. oktober 2020  

 

Haderslev Sejl-Club har samlet alle oplysninger omkring Corona Virus -truslen, faser omkring genåbning af Danmark og forsamlingsforbuddet på en ny side.
Se den lige her: INFO_2020_Coronaoplysninger_.htm

 
 
     
Protokol   Se også https://dansksejlunion.dk/corona   HSC Ungdom
HSC - UPDATE >                      Der lukkes for strøm og vand onsdag d. 18. november 2020. <>>>>>> Det er med beklagelse, at vi p. g. a. den verserende COVID-19 pandemi, har måttet udsætte den planlagte Generalforsamling d. 28. november 2020 på ubestemt tid. <>>>>>> Se aktivitetskalender for bestyrelsesmøder, søndagssvømning, og ikke mindst bådoptagning i november måned. <>>>>>> Haderslev Sejl-Club har samlet alle oplysninger omkring Corona Virus–truslen på en side. (Forsamlingsforbuddet - MAX 10 personer må være forsamlet - ændret 26. oktober 2020. <>>>>>> Vi minder om de almindelige corona-regler afspritning, sikker afstand i mellem personer, hyppig håndvask og forsamlingsforbuddet. < HSC - UPDATE
 Velkommen til Haderslev Sejl-Clubs hjemmeside

Søgefunktion:

Søgefunktion

LINK

Søg informationer
under menupunktet

-
Aktivitetskalender
05. november 2020 
-
Autocamper-
parkeringsplads
-
Generalforsamling 2020 #
-
Vedtægter
-
Medlemsregulativ
-
Regulativ: Broer – Kraner - Vinterplads
-
> Bestyrelsen <
Formanden
-Næstformanden
Kasserer
(Kontingentsatser)
Havnemester
Pladsmester
Sekretæren
> Udvalg <
-
Havnepladskartotek
25/5 2020
Brooversigt
Medlemslogin
CONVENTUS -
HSC Ungdom
Ungdomsafdeling

HSC Jolle
Voksenafdeling

Haderslev
Søsportscenter

-
HSC
Bøjelaug
HSC
Flagmastelaug
HSC
Skurlaug
Havnepengekontrol
Vejledning
Vagtskema
15. september 2020
-
Blanket:  Ind/ud/adresse/
medlemskabsændring
-
Klubhuset
-
Kranløft
5/10 2018
Husk sikkerheden
-
Gæster
Havnepenge
-
WIFI / HOTSPOT
Internetadgang
-
Mindeord
-
Medlemsannoncer
-
Medlemsindlæg
Diasshow - Billedserier
- Dagbøger
- Turberetninger
- Medlemsindlæg
- Køb og salg
- Opslagstavlen
-
Onsdagsgrillen
-
Kontakt os
-
HSC UPDATE
-
> PROTOKOL <
> Help <
-
CVR
-
Diverse
--
Affald
--
Cykler
--
--
--
Seniorgruppen
--
Den gamle hjemmeside
Den nye hjemmeside
-


Besøgstæller

Sponsorlinks
Støt vore sponsorer - de støtter os

-

BW-skilte.dk
-

Baadkommissionsyd
-

 El-teknik.dk
-

Erik-Pedersen.dk/
-
Fuglsang.dk
-

Haderslev-laaseteknik.dk
-

Kreditbanken.dk
-

Lageri-schmidt.dk
-

Yacht-pool.dk
-
Sigmafarvecenter.dk
-
Susservice.dk/
-

Aaj.dk
-
Ledig
sponsorplads
-
Sponsorliste
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-

LINK

-
Havneguide.dk
-
Marinaguide.dk
-

D
uelighed.dk/
-

Lokalt

-
Bykort over
Haderslev by.
-
Vind, vejr og vandstand i Haderslev fjord.
-
Haderslev Fjord.
-
Farvandsudsigt
 Bælt og Sund.
-
 

 

Haderslev Sejl-Club Sydhavnsvej 1F - 6100 Haderslev

V/Formand Carsten Mikkelsen Mob.: 29 92 28 54. Mail: formand@haderslevsejlclub.dk

 
 

 Af respekt for dit privatliv, bruger vi IKKE COOKIES