<script type="text/javascript" src="https://www.livecounter.dk/counter.php?id=77955&img=0"></script><noscript><a href="http://www.livecounter.dk/" target="_blank"></a></noscript>

  Aktivitetskalender


        Klubhuset


  Medlemskartotek

   Protokol 2019
  Vejr og vandstand
 
 
Eisbeinspisning

Søsætning 2020
 
Tour De Haderslev

Vand på pladsen
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
         

       

  Igangværende aktiviteter i HSC regi  
Protokol   Seniorgruppen Søndagssvømning Oversigt/arkivdata   HSC Ungdom
HSC-TOP
HSC - UPDATE >
HSC inviterer til Eisbeinspisning d. 21. februar 2020 Kl. 10.00.     > Nye kontingentsatser for 2020 er opdateret, som vedtaget på generalforsamlingen sidste år.     > SENIORKAFFEN hver onsdag kl. 10.00.     > Søndagssvømning hver søndag, undtaget søndage i skolernes ferieperiode.     > SE VIND og VEJR forholdende på havnen.     > Venstre spalte ”Aktivitetskalender” m.v..     > Højre spalte ”Sponsorer” Støt vore sponsorer - de støtter os -.     > Vi ses i Haderslev Sejl-Club, hver dag i kammeratlig samvær. < HSC - UPDATE
 Velkommen til Haderslev Sejl-Clubs hjemmeside

Søgefunktion:

Søgefunktion

LINK

Søg informationer
under menupunktet

-
Aktivitetskalender
26. februar 2020  *
-
Autocamper-
parkeringsplads

Lukket indtil 15/5 2020.
-
Generalforsamling 2019 
-
Vedtægter
-
Medlemsregulativ
-
Regulativ: Broer – Kraner - Vinterplads
-
> Bestyrelsen <
Formanden
-Næstformanden
Kasserer
(Kontingentsatser)
Havnemester
Pladsmester
Sekretæren
> Udvalg <
-
Havnepladskartotek
14/11 2018
Brooversigt
Medlemslogin
CONVENTUS -
HSC Ungdom
Ungdomsafdeling

HSC Jolle
Voksenafdeling

Haderslev
Søsportscenter

-
HSC
Bøjelaug
HSC
Flagmastelaug
HSC
Skurlaug
Havnepengekontrol
Vejledning
Vagtskema
31. august 2019
-
Blanket: Ind/ud/adresse/
medlemskabsændring
-
Klubhuset
-
Kranløft
5/10 2018
Husk sikkerheden
-
Gæster
Havnepenge
-
WIFI / HOTSPOT
Internetadgang
-
Mindeord
-
Medlemsannoncer
-
Medlemsindlæg
-
Onsdagsgrillen
-
Kontakt os
-
HSC UPDATE
-
> PROTOKOL <
> Help <
-
CVR
-
Diverse
--
Affald
--
Cykler
--
--
--
Seniorgruppen
-
-


Besøgstæller

Sponsorlinks
Støt vore sponsorer - de støtter os

-

BW-skilte.dk
-

Baadkommissionsyd
-

 El-teknik.dk
-

Erik-Pedersen.dk/
-
Fuglsang.dk
-

Haderslev-laaseteknik.dk
-

Kreditbanken.dk
-

Lageri-schmidt.dk
-

Yacht-pool.dk
-
Sigmafarvecenter.dk
-
Susservice.dk/
-

Aaj.dk
-
Ledig
sponsorplads
-
Sponsorliste
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-

LINK

-
Havneguide.dk
-
Marinaguide.dk
-

D
uelighed.dk/
-

Lokalt

-
Bykort over
Haderslev by.
-
Vind, vejr og vandstand i Haderslev fjord.
-
Haderslev Fjord.
-
Farvandsudsigt
 Bælt og Sund.
-
 

 

Haderslev Sejl-Club Sydhavnsvej 1F - 6100 Haderslev

V/Formand Carsten Mikkelsen Mob.: 29 92 28 54. Mail: formand@haderslevsejlclub.dk

 
 

 Af respekt for dit privatliv, bruger vi IKKE COOKIES