<script type="text/javascript" src="https://www.livecounter.dk/counter.php?id=77955&img=0"></script><noscript><a href="http://www.livecounter.dk/" target="_blank"></a></noscript>


  Aktivitetskalender


        Klubhuset


  Medlemskartotek


   Protokol 2020

  Vejr og vandstand


      
 
 
   HSC Klubtøj
     
   HSC Ungdom
 
     
     
     
             
             
             
             
             

   Gæstesejlere
Corona Virus -truslen

Vi gør opmærksom på at forsamlingsforbuddet
(
MAX 10 personer),
er forlænget til 8, juni 2020.
Dvs. seniorkaffen hver onsdag, er sat på standby.
K
lubhuset og kabyssen er lukket,
dog vil toiletterne som hidtil være åbne af hensyn til hygiejnen.


   Autocamper
   

             
Protokol           HSC Ungdom
HSC - UPDATE > <> Haderslev Sejl-Club og Corona-virustruslen. <> Kære HSC´ere, Bestyrelse har sat alle HSC`s planlagte fællesaktiviteter på standby til og med 8. juni 2020. <> Adgang til klubhuset og til Kabyssen, ligesom senior-kaffen om onsdagen er ligeledes lukket ned indtil den 8. juni 2020. <> Der vil være normal adgang til toiletterne. <> Vi må alle bidrage til at undgå spredning af den trælse Corona-virus. <> Aotocamperpladsen er nu åben.                                                                                      < HSC - UPDATE
 Velkommen til Haderslev Sejl-Clubs hjemmeside

Søgefunktion:

Søgefunktion

LINK

Søg informationer
under menupunktet

-
Aktivitetskalender
20. maj 2020 
-
Autocamper-
parkeringsplads
-
Generalforsamling 2020 
-
Vedtægter
-
Medlemsregulativ
-
Regulativ: Broer – Kraner - Vinterplads
-
> Bestyrelsen <
Formanden
-Næstformanden
Kasserer
(Kontingentsatser)
Havnemester
Pladsmester
Sekretæren
> Udvalg <
-
Havnepladskartotek
4/5 2020
Brooversigt
Medlemslogin
CONVENTUS -
HSC Ungdom
Ungdomsafdeling

HSC Jolle
Voksenafdeling

Haderslev
Søsportscenter

-
HSC
Bøjelaug
HSC
Flagmastelaug
HSC
Skurlaug
Havnepengekontrol
Vejledning
Vagtskema
4. april 2020
-
Blanket:  Ind/ud/adresse/
medlemskabsændring
-
Klubhuset
-
Kranløft
5/10 2018
Husk sikkerheden
-
Gæster
Havnepenge
-
WIFI / HOTSPOT
Internetadgang
-
Mindeord
-
Medlemsannoncer
-
Medlemsindlæg
-
Onsdagsgrillen
-
Kontakt os
-
HSC UPDATE
-
> PROTOKOL <
> Help <
-
CVR
-
Diverse
--
Affald
--
Cykler
--
--
--
Seniorgruppen
-
-


Besøgstæller

Sponsorlinks
Støt vore sponsorer - de støtter os

-

BW-skilte.dk
-

Baadkommissionsyd
-

 El-teknik.dk
-

Erik-Pedersen.dk/
-
Fuglsang.dk
-

Haderslev-laaseteknik.dk
-

Kreditbanken.dk
-

Lageri-schmidt.dk
-

Yacht-pool.dk
-
Sigmafarvecenter.dk
-
Susservice.dk/
-

Aaj.dk
-
Ledig
sponsorplads
-
Sponsorliste
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-

LINK

-
Havneguide.dk
-
Marinaguide.dk
-

D
uelighed.dk/
-

Lokalt

-
Bykort over
Haderslev by.
-
Vind, vejr og vandstand i Haderslev fjord.
-
Haderslev Fjord.
-
Farvandsudsigt
 Bælt og Sund.
-
 

 

Haderslev Sejl-Club Sydhavnsvej 1F - 6100 Haderslev

V/Formand Carsten Mikkelsen Mob.: 29 92 28 54. Mail: formand@haderslevsejlclub.dk

 
 

 Af respekt for dit privatliv, bruger vi IKKE COOKIES