Top_
Bestyrelsen.

 

 

 

Formand
Erik Ejlertsen
Fredstedvej 15
6100 Haderslev
74 52 03 20
23 73 40 50

formand@haderslevsejlclub.dk

Næstformand + Webmaster
Carsten Mikkelsen
Hansborggade 24  1.th.
6100 Haderslev
86 56 03 32
29 92 28 54

naestformand@haderslevsejlclub.dk

   

 

Kasserer
Lars Stryhn Poulsen
Hansborggade 28 1.tv
6100 Haderslev
74 52 86 36
21 24 76 30

kasserer@haderslevsejlclub.dk

Sekretær
Benny Skødt-Rasmussen
Hans Tausens Vej 22
6100 Haderslev
21 44 84 85

Valgt 26. november 2016

sekretaer@haderslevsejlclub.dk

   

 

Pladsmester
Heinrich Jespersen
Kratvænget 10, Jels
6630 Rødding
61 75 86 58
 

pladsmester@haderslevsejlclub.dk

Havnemester
Gunnar Nielsen
Brombærvej 54
6100 Haderslev
74 53 29 30 / 40 87 31 32

havnemester@haderslevsejlclub.dk

   

 

Sejludvalg
Christian Lageri-Schmidt
Hirsevej 23 - 25
6100 Haderslev
74 52 11 48 / 40 54 11 48

 

sejludvalg@haderslevsejlclub.dk

Ungdomsudvalg
Nicolai Ebbesen
Hajstrupvej 12
6100 Haderslev
74 58 45 20
22 97 45  20

ungdomsudvalg@haderslevsejlclub.dk

   
 Klubhusudvalget
Formand
Svend Nielsen
Kalkovnsvej 23
6100 Haderslev
40 63 00 85

sn@haderslevsejlclub.dk

Der er afholdt
generalforsamling
d. 26. december 2016.

Herefter er det den nyvalgte bestyrelse,
der her på siden, står ved roret.

 

Valg til bestyrelsen 26. november 2016.

 
Haderslev Sejl-Clubs bestyrelse og udvalg:
   

Formand

Erik Ejlertsen

   

Næstformand

Carsten Mikkelsen
   

Kasserer

Lars Stryhn Poulsen

   

Sekretær

Benny Skødt-Rasmussen
   

Havnemester

Gunnar Nielsen

   

Pladsmester

Heinrich Jespersen
   
Sejludvalgsformand

Christian Lageri Schmidt

   
Ungdomsudvalgsformand Nicolai Ebbesen
   
Klubhusudvalgsformand Svend Nielsen
 

2 suppleanter til bestyrelsen:

 

Hans Rohr

   
 

Karl Heinz Christiansen

 

Broudvalg:

   

Broformænd.

 
   
Bro A:         Alfred Lassen (Busser) (Valgt 2017)
   
Bro B: Ole Frölich
   
Bro C + D: Chresten Struck og
Werner Boisen
   
Bro E: Erling Skov
   
Bro N:  Jeppe Friis
   
 

Pladsudvalg:

 

Valdemar Nielsen

   
 

Jørgen Rosenkilde

 

Sejludvalg:

  Christian Lageri-Schmidt
   
  Bjarne Winther
   
  Lars Poulsen
   
  Bent Christensen 
 

Ungdomsudvalg:

 

Andreas Granlund

   
 

 Per Clausen

 

Interne revisorer:

  Jens Harder
   
  Eva Stricker
 

Revisorsuppleant:         

  Werner Boisen
   
 

Repræsentant til Søsportscentret:            

  Jeppe Friis
   
 

Reference:
2016-11-26_Referat_Generalforsamling_2016_.pdf

Opdateret 9. december 2016