Top_
Haderslev Sejl-Club.

Bestyrelsen

Formand.
Carsten Mikkelsen
Hansborggade 24  1.th.
6100 Haderslev
2992 2854
 

Valgt 25. november 2017

formand@haderslevsejlclub.dk

Næstformand.
Jeppe Friis
Naffet 43
6100 Haderslev
2320 2449

 Valgt 25. november 2017

naestformand@haderslevsejlclub.dk

   
Kasserer.
Lars Stryhn Poulsen
Hansborggade 28 1.tv
6100 Haderslev
7452 8636
2124 7630

kasserer@haderslevsejlclub.dk

Sekretær + Webmaster.
Benny Skødt-Rasmussen
Hans Tausens Vej 22
6100 Haderslev
2144 8485

Valgt 26. november 2016

sekretaer@haderslevsejlclub.dk

   
Pladsmester.
Heinrich Jespersen
Kratvænget 10, Jels
6630 Rødding
6175 8658
 

pladsmester@haderslevsejlclub.dk

Havnemester.
Gunnar Nielsen
Brombærvej 54
6100 Haderslev
4087 3132

havnemester@haderslevsejlclub.dk

   

Sejludvalg.
Christian Lageri-Schmidt
Hirsevej 23 - 25
6100 Haderslev
4054 1148

 

sejludvalg@haderslevsejlclub.dk

Ungdomsudvalg.
Nicolai Ebbesen
Kløvervej 47, 1.tv.
6500 Vojens.
2297 4520
 

ungdomsudvalg@haderslevsejlclub.dk

   

Klubhusudvalget.

Formand
Svend Nielsen
Kalkovnsvej 23
6100 Haderslev
4063 0085
 

sn@haderslevsejlclub.dk

Der er afholdt
generalforsamling
d. 25. december 2017.

Herefter er det den nyvalgte bestyrelse
der her på siden står ved roret.

 
 

Valg til bestyrelsen 25. november 2017.

 
Haderslev Sejl-Clubs bestyrelse og udvalg:
   

Formand

Carsten Mikkelsen.

   

Næstformand

Jeppe Friis.
   

Kasserer

Lars Stryhn Poulsen.

   

Sekretær

Benny Skødt-Rasmussen.
   

Havnemester

Gunnar Nielsen.

   

Pladsmester

Heinrich Jespersen.
   
Sejludvalgsformand

Christian Lageri-Schmidt.

   
Ungdomsudvalgsformand Nicolai Ebbesen.
   
Klubhusudvalgsformand Svend Nielsen.
 

2 suppleanter til bestyrelsen:

 

Heine Christiansen.

   
 

Gert Kloth Petersen.

 

Broudvalg:

Broformænd

Bro A:         Alfred Lassen (Busser).
   
Bro B: Ole Frölich.
   
Bro C + D: Chresten Struck og Werner Boisen.
   
Bro E: Erling Skov.
   
Bro N:  Jeppe Friis.
 

Pladsudvalg:

Pladsassistenter
 

Valdemar Nielsen

   
 

Jørgen Rosenkilde

 

Sejludvalg:

Sejludvalgsmedlemmer

   
  Bjarne Winther
   
  Lars Poulsen
   
  Bent Christensen 
 

Ungdomsudvalg:

Ungdomsudvalgsmedlemmer

 

 

Dicte Ebbesen.

   
 

Allan Petersen.

 

Interne revisorer:

  Jens Harder.
   
  Eva Stricker.
 

Revisorsuppleant:         

  Werner Boisen
   
 

Repræsentant til Søsportscentret:            

  Jeppe Friis
   
 

Reference:2017-11-25_Referat_Generalforsamling_2017_.pdf

Opdateret 4. januar 2018