Top_
Haderslev Sejl-Club.

Bestyrelsen

 

Dato 08-05-2019

Formand.
Carsten Mikkelsen
+45 29 92 28 54

formand@haderslevsejlclub.dk

Valgt 25. november 2017

Næstformand.
Jeppe Friis
+45 23 20 24 49

naestformand@haderslevsejlclub.dk

 Valgt 25. november 2017

 
Kasserer.
Lars Stryhn Poulsen
+45 21 24 76 30

kasserer@haderslevsejlclub.dk

 

Sekretær + Webmaster.
Benny Skødt-Rasmussen
+45 21 44 84 85

sekretaer@haderslevsejlclub.dk

Valgt 26. november 2016

   
Pladsmester.
Heinrich Jespersen
+45 61 75 86 58

pladsmester@haderslevsejlclub.dk

 
   

Sejludvalg.
Christian Lageri-Schmidt
+45 40 54 11 48

sejludvalg@haderslevsejlclub.dk

 

Ungdomsudvalg.
Nicolai Ebbesen
+45 22 97 45 20

ungdomsudvalg@haderslevsejlclub.dk

 
   
Klubhusudvalget.
Formand
Svend Nielsen
+45 40 63 00 85

sn@haderslevsejlclub.dk

Der er afholdt generalforsamling
d. 17. november 2018.
Herefter er det den genvalgte bestyrelse
der her på siden står ved roret.

 

Valg til bestyrelsen 17. november 2018.

 
Haderslev Sejl-Clubs bestyrelse og udvalg:
   

Formand

Carsten Mikkelsen.

   

Næstformand

Jeppe Friis.
   

Kasserer

Lars Stryhn Poulsen.

   

Sekretær

Benny Skødt-Rasmussen.
   

Havnemester

Gunnar Nielsen.

   

Pladsmester

Heinrich Jespersen.
   
Sejludvalgsformand

Christian Lageri-Schmidt.

   
Ungdomsudvalgsformand Nicolai Ebbesen.
   
Klubhusudvalgsformand Svend Nielsen.
 

2 suppleanter til bestyrelsen:

 

Heine Christiansen.

   
 

Gert Kloth Petersen.

 

Broudvalg:

Broformænd

Bro A:         Finn Laursen (2018).
   
Bro B: Tom Hundebøl (2018).
   
Bro C + D: Chresten Struck og Werner Boisen.
   
Bro E: Erling Skov.
   
Bro N:  Jeppe Friis.
 

Pladsudvalg:

Pladsassistenter
 

Valdemar Nielsen

   
 

Jørgen Rosenkilde

 

Sejludvalg:

Sejludvalgsmedlemmer

   
  Bjarne Winther
   
  Lars Poulsen
   
  Bent Christensen 
 

Ungdomsudvalg:

Ungdomsudvalgsmedlemmer

 

 

Dicte Ebbesen.

   
 

Allan Petersen.

 

Klubhusudvalg:

Udvalget vælger selv sine medlemmer.

 

 

Interne revisorer:

  Jens Harder.
   
  Eva Stricker.
 

Revisorsuppleant:         

  Werner Boisen
   
 

Repræsentant til Søsportscentret:            

  Jeppe Friis
   
 

Reference:2017-11-25_Referat_Generalforsamling_2017_.pdf

Opdateret 12. juni 2018