Top_
Haderslev Sejl-Club Formand

   

Formand
Erik Ejlertsen
Fredstedvej 15
6100 Haderslev
74 52 03 20
23 73 40 50

formand@haderslevsejlclub.dk

 


 

 

 

Formanden er den daglige leder af klubben, og er koordinator for udvalgenes arbejde, samt følger op på de igangværende projekter og opgaver. Formanden har desuden kontakten til Haderslev Kommune, naboklubben HSF, Kajakklubben, Dansk Sejlunion og herunder Lillebælt Syd kredsen og Søsportscentret mv.

Bestyrelsen ønsker at være så åbne som muligt overfor medlemmerne, og agter at bruge denne hjemmeside til kommunikation til medlemmerne. 

Alle er velkomne til at kontakte formanden eller bestyrelsen hvis man ønsker svar på spørgsmål som ikke umiddelbart fremgår af klubbens vedtægter eller regler.

Spørgsmål kan rettes direkte til formanden eller via hjemmesiden under punktet "kontakt os" og forespørgslen vil herefter blive delegeret videre til den person i bestyrelsen som har det pågældende ansvarsområde. 

   

Meddelelser m.v. fra formanden, lægges på den forreste informationssiden på
HSC hjemmeside.