Top_
Haderslev Sejl-Club.

FORMAND

Formand.
Carsten Mikkelsen
+45 29 92 28 54

formand@haderslevsejlclub.dk

Valgt 25. november 2017

 

Formanden er den daglige leder af klubben, og er koordinator for udvalgenes arbejde, samt følger op på de igangværende projekter og opgaver. 

Formanden har kontakten til Haderslev Kommune, naboklubben HSF, Kajakklubben, Dansk Sejlunion og herunder Lillebælt Syd kredsen og Søsportscentret mv.

Formanden har kontakten til vore sponsorer, der støtter HSC med annoncer, hvor der samtidig henvises til de pågældendes hjemmesider.

Bestyrelsen ønsker at være så åben som muligt over for medlemmerne, og agter at bruge hjemmesiden til kommunikation til medlemmerne.

Alle er velkomne til at kontakte formanden eller bestyrelsen, hvis man ønsker svar på spørgsmål, som ikke umiddelbart fremgår af klubbens vedtægter eller regler.

Spørgsmål kan rettes direkte til formanden eller via hjemmesiden under punktet: "kontakt os".
Forespørgslen vil herefter blive delegeret videre til den person i bestyrelsen, som har det pågældende ansvarsområde.

Opdateret 4. januar 2018

Vedtægter
(Love)

Medlemsregulativ
(Kontingent regler)

Bestyrelsen

Sponsorer HSC

Sponsorliste

Opdateret 12. juni 2018