Top_
Havnemester + Broudvalg og Broformænd i Haderslev Sejl-Club.

-

Havnemester
Gunnar Nielsen
Brombærvej 54
6100 Haderslev
74 53 29 30 / 40 87 31 32

havnemester@haderslevsejlclub.dk


 

Havnemesteren er formand for Broudvalget og foranlediger igangsættelse og udførelse af godkendte anlægs- og reparationsopgaver på broerne sammen med broformændene. 
Broformændenes opgave er at føre tilsyn med et broafsnit, samt sørge for i samarbejde med de medlemmer som ligger ved pågældende broafsnit, at vedligeholde broen og rapportere alvorlige fejl og mangler til havnemesteren.

Materialer udleveres ved henvendelse til havnemesteren.

Havnemesteren er formand i Broudvalget, og varetager alle klubbens broer og søværts relaterede opgaver.

Foranlediger igangsættelse og udførelse af godkendte anlægs- og reparationsopgaver på broerne sammen med broformændene.

Broudvalg og Broformænd

Broudvalg og Broformænd i Haderslev Sejl-Club.
- -

Vi har nu genindført begrebet Broformænd, hvis opgave er at holde øje med et broafsnit, samt sørge for i samarbejde med de medlemmer som ligger ved det pågældende broafsnit, at vedligeholde broen og rapportere alvorlige fejl og mangler til havnemesteren.

Materialer udleveres ved henvendelse til havnemesteren. Det er IKKE broformanden som alene skal sørge for at lave alt arbejdet, men et kollektivt team som vil sætte en ære i at deres afsnit fungerer optimalt.

- -

Havnemester
Gunnar Nielsen
Brombærvej 54
6100 Haderslev
74 53 29 30 / 40 87 31 32

havnemester@haderslevsejlclub.dk

- -

Broformand Bro A
Alfred Lassen (Busser)
Adresse
Postnr. By
61 86 14 98
20 84 24 98
  Mailadresse


FOTO TILGÅR

Broformand Bro B
Ole Frölich
Adresse
Postnr. By
Tlf.: Mobil:
Mailadresse
- -
Broformand Bro C + D
Chresten Struck
Dyssebakken 48
6500 Vojens
74 54 21 72
21 74 01 72

Mailadresse

Broformand Bro C + D
Werner Boisen
Christian d. 7svej 10
6070 Christiansfeld
51 73 55 99
29 38 00 89

jane.b@familie.tele.dk

- -

Broformand Bro E
Erling Skov
Thrigesvej 28
6100 Haderslev
29 66 02 63
Mailadresse

 

Broformand Bro N
Jeppe Friis
Naffet 43
Postnr. By
23 20 24 49
jeppefriis@webspeed.dk