Top_
Haderslev Sejl-Club.

HAVNEMESTER

Havnemester.
Gunnar Nielsen
Brombærvej 54
6100 Haderslev
4087 3132

havnemester@haderslevsejlclub.dk

Havnemesteren

Havnemesteren varetager alle klubbens broer og søværts relaterede opgaver, herunder at anvise havneplads til medlemmernes både.

Havnemesteren har ansvaret for mastekranen, herunder vedligehold og certificering.

Havnemesteren er formand for broudvalget og foranlediger igangsættelse af godkendte anlægs- og reparationsopgaver på broerne sammen med broformændene.

Havnemesteren leder havnekontrollørerne, der kontrollerer og tilser gæstesejlere.

Havnemesteren styrer suverænt placeringen af medlemmernes både og kan foretage rokeringer, hvis det skønnes nødvendigt på grund af ændringer i bådstørrelser. Anskaffelse af større både, som kræver større bådplads, SKAL afklares med havnemesteren inden anskaffelsen, idet det ellers er bådejernes eget ansvar.

Havnemesteren fører klubbens havnepladskartotek, og kommer med forslag til bestyrelsen om udlejningen af bådpladser.

Opdateret 30. januar 2018

Broudvalg
Broudvalg og Broformænd

Havnemester.
Gunnar Nielsen
Brombærvej 54
6100 Haderslev
4087 3132

havnemester@haderslevsejlclub.dk

 

Broformand Bro A.
Alfred Lassen (Busser)
Adresse
Postnr. By
2084 2498
 
Mailadresse

Broformand Bro B.
Ole Frölich
Adresse
Postnr. By
Mobil:
 

Mailadresse

 
Broformand Bro C + D
Chresten Struck
Dyssebakken 48
6500 Vojens
2174 0172
 

Mailadresse

Broformand Bro C + D.
Werner Boisen
Christian d. 7svej 10
6070 Christiansfeld
2938 0089
 

Mailadresse

 

Broformand Bro E.
Erling Skov
Thrigesvej 28
6100 Haderslev
2966 0263
 

Mailadresse

Broformand Bro N.
Jeppe Friis
Naffet 43
6100 Haderslev
2320 2449
 

Mailadresse

 
 
2018
Meddelelser fra havnemesteren i 2018 kommer her:
2018-04-18 - Havnepladskartotek er opdateret
 
2018-04-18 - Havnepladskartotek er opdateret.
Se det nye havnekartotek her. - Se brooversigten her.