Top_
Haderslev Sejl-Club.

HAVNEMESTER

Havnemesteren

Havnemesteren varetager alle klubbens broer og søværts relaterede opgaver, herunder at anvise havneplads til medlemmernes både.

Havnemesteren har ansvaret for mastekranen, herunder vedligehold og certificering.

Havnemesteren er formand for broudvalget og foranlediger igangsættelse af godkendte anlægs- og reparationsopgaver på broerne sammen med broformændene.

Havnemesteren leder havnekontrollørerne, der kontrollerer og tilser gæstesejlere.

Havnemesteren styrer suverænt placeringen af medlemmernes både og kan foretage rokeringer, hvis det skønnes nødvendigt på grund af ændringer i bådstørrelser. Anskaffelse af større både, som kræver større bådplads, SKAL afklares med havnemesteren inden anskaffelsen, idet det ellers er bådejernes eget ansvar.

Havnemesteren fører klubbens havnepladskartotek, og kommer med forslag til bestyrelsen om udlejningen af bådpladser.

Opdateret 30. januar 2018

Broudvalg
Broudvalg og Broformænd
 

Broformand Bro A.
Finn Laursen
Mobil:
Mailadresse
 
 

Broformand Bro B.
Tom Hundebøl
Mobil:
Mailadresse
 
 
 
Broformand Bro C + D
Chresten Struck
+45 2174 0172
Mailadresse
 
 
Broformand Bro C + D.
Werner Boisen
+45 2938 0089
Mailadresse
 
 
 

Broformand Bro E.
Erling Skov
+45 29 66 02 63
Mailadresse
 
 

Broformand Bro N.
Jeppe Friis
+45 23 20 24 49

naestformand@haderslevsejlclub.dk

 
 

Opdateret 30. november 2018

 

Meddelelser:

Opdateret 14.novemberi 2018