Top
Haderslev Sejl-Club.

Indmeldelse i Haderslev Sejl-Club.

 

Al ind- og udmelding, adresse- og telefonændringer foregår ved henvendelse til sekretæren.

Anmodning om broplads/vinterplads foretages via indmeldingsblanketten nedenfor.

Blanketten sendes til sekretæren, som tager den med på førstkommende bestyrelsesmøde, og meddeler herefter ansøgeren om resultatet.

Opdateret 4. januar 2018

Vejledning

Vejledning:
Alle kan ansøge om medlemskab i Haderslev Sejl-Club og alle skriftlige ansøgninger bliver behandlet seriøst på det førstkommende bestyrelsesmøde.

Det er derfor vigtigt, at ansøgeren følger klubbens retningslinjer for optagelse ved at udfylde blanketten og indsende den til sekretæren*.

Læs blanketten nøje igennem og udfyld den med alle relevante oplysninger.

Nedenfor kan både indmeldelsesblanketten, kontingentsatserne samt medlemsreglementet udskrives og hvis der måtte være yderligere spørgsmål besvares disse af havnemesteren eller vores kasserer.

Blanket til ind- , ud, adresse- og medlemsskabsændring*.

Word skema* PDF skema *
  Blanket_IND_UD_EANDRING_HSC_.docx
Blanket_IND_UD_EANDRING_HSC_.pdf
Word skema gemmes på egen Pc.
Udfyldes og sendes som vedhæftet fil til
sekretaer@haderslevsejlclub.dk.
 
PDF skema kan udprintes og udfyldes manuelt.
Herefter scannes det ind og sendes som vedhæftet fil til
sekretaer@haderslevsejlclub.dk  

Opdateret 16. april 2019.

 

 

Opdateret 1. november 2018