Top_
Haderslev Sejl-Club Næstformand

   

Næstformand + Webmaster
Carsten Mikkelsen
Hansborggade 24  1.th.
6100 Haderslev
86 56 03 32
29 92 28 54

naestformand@haderslevsejlclub.dk  

Næstformanden er formandens stedfortræder og påtager sig større specifikke opgaver såsom tilsyn med udlejede skure, samt er bestyrelsens bindeled til Flagmastelauget.

Næstformanden er desuden kontakten til vore annoncører og sponsorer, som ønsker at støtte HSC med annoncer samt henvisning til deres hjemmesider.

Webmasteren for Haderslev Sejl Clubs hjemmeside har næstformanden som kontakt til bestyrelsen.

Hjemmesiden er bestyrelsens hovedinformations-kilde til medlemmerne, og hjemmesiden ajourføres løbende med aktivitetskalender, referaternyheder og opdateringer.

Medlemsindlæg, tilmeldinger, adresseændringer mv. kan foretages via hjemmesidens punkt: "kontakt os" eller på webmaster@haderslevsejlclub.dk.