HSC-Top
Haderslev Sejl-Club.

NÆSTFORMAND

Næstformand.
Jeppe Friis
Naffet 43
6100 Haderslev
2320 2449

 Valgt 25. november 2017

naestformand@haderslevsejlclub.dk

NEASTFORMAND

Næstformanden er formandens stedfortræder og påtager sig større specifikke opgaver såsom tilsyn med udlejede skure og er bestyrelsens bindeled til flagmastelauget.

Næstformanden er den generalforsamlingsvalgte repræsentant i Søsportscenterets bestyrelse. Samtidig er han medlem af jollepladsudvalget ved Søsportscenteret.

Næstformanden varetager alle forsikringsforhold vedr. bygninger, plads og materiel - kran, traktor, både, trailere og joller.

Opdateret 30. januar 2018

Vedtægter
(Love)

Medlemsregulativ
(Kontingent regler)