Top_
Haderslev Sejl-Club.

Pladsudvalget
Pladsmester.
Heinrich Jespersen
+45 61 75 86 58

pladsmester@haderslevsejlclub.dk

 

 

 

Pladsudvalg.
Jørgen Rosenkilde
+45 28 31 14 42
Mail
 
 

Pladsudvalg.
Valdemar Nielsen
+45 21 34 39 71

valde-mary@live.dk

 
 

Pladsmester

Pladsmesteren varetager alle klubbens praktiske landværtsrelaterede opgaver, herunder at anvise vinterplads til medlemmernes både.

Pladsmesteren har ansvaret for vedligeholdelse af plads og veje inkl. strøm og vand, samt at området fremstår ryddeligt og hensigtsmæssigt hele sæsonen. Han foreslår ændringer og vedligeholdelse af plads, veje, ”Kabyssen” og redskabs- og værktøjsskure.

Pladsmester har ansvaret for optagning og søsætning af bådene samt anvisning af vinterplads.

Pladsmesteren har ansvaret for klubbens bådkran, traktor og løftegrej til både (certificering af løftegrej).

Pladsmester søger for årligt eftersyn af bådkranen i samarbejde med kranførerne (eller et udpeget medlem) og forestår alle aftaler med kranførerne.

Pladsmesteren har ansvaret for legeplads og grillpladser, og varetager kontakten til legepladsinspektør.

Opdateret 4. januar 2018

 

 

Meddelelser

2019
Meddelelser fra pladsmesteren i 2019 kommer her:
 
 
2018
Meddelelser fra pladsmesteren i 2018 kommer her:
2018-12-26 Husk ikke at glemme.
2018-12-26 Husk ikke at glemme.
Flere både henstår på pladsen uden navn.
Det betyder at bestyrelsen ikke kan få fat i bådejeren, hvis der er noget galt og ejeren skal kontaktes.

Derfor "HUSK IKKE AT GLEMME" at sætte bådnavn og hjemstavnshavn på båden OG
at sætte navn og telefonnummer på dit bådstativ eller bådvogn
.

Et sidste opråb fra Havnemesteren inden det nye år.

Med sejlerhilsen
Heinrich Jespersen

6175 8658

Pladsmester

2018-11-07 Strøm på pladsen
2018-11-07 Strøm på pladsen.
Fra den 14 November vil der ikke være strøm på pladsen.

Hvis i vil have strøm vinteren over så er i velkommen til at ringe mig, så kan jeg sætte jer på en måler, som i så skal betale for den strøm som i bruger.

Med sejlerhilsen
Heinrich Jespersen

6175 8658

Pladsmester

 
2018-05-06 Bommen
2018-05-06 Bommen.
Pladsen er afspærret med en hvid bom på de officielle søsætningsdage
(
LUKKEDAGE - Se søsætningsdage her)
og-/eller når det i øvrigt er nødvendig for SIKKERHEDEN på pladsen.
Se mere her.
 
2018-05-29 - Oprydningsdag
2018-05-29 - Oprydningsdag på pladsen tirsdag d. 29. maj 2018.
Pladsmester Heinrich inviterer til en oprydningsdag på pladsen.
Der er lavet en plan for de arbejder der skal laves.
Når opgaverne er løst, bliver der tændt op i grillen.
Se mere her.
 
2018-04-03 - Vand på pladsen
2018-04-28 - Containergården

2018-04-28 - Containergården.
Den nye containergård er ved at være på plads, men der har til dato været lidt problemer med at sortere affaldet til de forskellige fraktioner, så derfor denne henstilling fra Pladsmesteren.


Affald

punkttegn Flasker i Flaskecontaineren.
 
punkttegn Konservesdåser skal i Konserves-dåse-container.
 
punkttegn Brandbart affald + køkkenaffald skal i affaldscontainer.

Se mere her.

2018-03-19 - Strøm på pladsen
 
2018-04-03 - Vand på pladsen.
Der vil være vand på pladsen fra onsdag formiddag d. 4. april 2018.
2018-03-19 - Strøm på pladsen
 
2018-03-19 - Strøm på pladsen.
Der vil være strøm på pladsen fra tirsdag formiddag d. 20 Marts 2018.
Hvis der ikke komme alt for meget frost så vil der også være vand på pladsen fra denne dato, men vi må se hvad "Kong Vinter" siger.
2018-03-06 - SØSÆTNING 2018
 
2018-03-06 - SØSÆTNING 2018.
Se datoer for søsætning 2018 her.
 

Opdateret 12. juni 2018