Top

Protokolsamling for  for Haderslev Sejl-Club

     - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 -

     - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025.

Haderslev Sejl-Clubs årlige ordinære generalforsamling.

HSC har sidst afholdt ordinær generalforsamling , lørdag d. 17. november 2018.

HSC afholder næste ordinære generalforsamling
i henhold til klubbens vedtægter, i november 2019.

Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle klubbens anliggender.
Klubben afholder ordinær generalforsamling hvert år, så vidt muligt i sidste halvdel af november.
Der indkaldes til generalforsamling med mindst 3 ugers varsel ved meddelelse på klubbens hjemmeside, i dagspressen (Haderslev Ugeavis og JyskeVestkysten), samt ved opslag i klubhuset og i Udhængsskabet med angivelse af en foreløbig dagsorden.

Stemmeret i henhold til vedtægterne: Se vedtægterne her.  

Se arkivdata fra tidligere forsamlinger på nedenstående link: