Protokolsamling for  for Haderslev Sejl-Club

Haderslev Sejl-Clubs årlige ordinære generalforsamling.

HSC har sidst afholdt ordinær generalforsamling , lørdag d. 26. november 2016.

HSC afholder næste ordinære generalforsamling
i henhold til klubbens vedtægter, i november 2017.

Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle klubbens anliggender.
Klubben afholder ordinær generalforsamling hvert år, så vidt muligt i sidste halvdel af november.
Der indkaldes til generalforsamling med mindst 3 ugers varsel ved meddelelse på klubbens hjemmeside, i dagspressen (Haderslev Ugeavis og JyskeVestkysten), samt ved opslag i klubhuset og i Udhængsskabet med angivelse af en foreløbig dagsorden.

Stemmeret i henhold til vedtægterne: Vedtægter og love

Se arkivdata fra tidligere forsamlinger på nedenstående link: