Top_
Sekretær / Sponsoransvarlig

 

Sekretær
Benny Skødt-Rasmussen
Hans Tausens Vej 22
6100 Haderslev
21 44 84 85

Valgt 26. november 2016

sekretaer@haderslevsejlclub.dk

 

 

 

 

Styrer bestyrelsens kalender, indkalder til bestyrelsesmøder og fører klubbens protokol og laver referater.

Medvirker til afvikling af klubbens sociale arrangementer.

Oversætter desuden alle klubbens informationer til vore gæster til tysk og engelsk.

Al ind- og udmelding, adresse- og telefonændringer forgår til sekretæren, hvorimod anmodning om optagelse i klubben med havneplads foretages via tilmeldingsblanket (hjemmesiden), som sendes til havnemesteren og behandles i bestyrelsen.

Sekretæren er ansvarlig for at udhængsskabene er aktuelle og at de holdes ajour.

Sekretæren og kassereren arbejder sammen i forbindelse med opkrævning af kontingenter samt diverse skrivelser til medlemmerne.