Top_
Haderslev Sejl-Club.  

Sekretær + Webmaster

Sekretær + Webmaster.
Benny Skødt-Rasmussen
+45 21 44 84 85

sekretaer@haderslevsejlclub.dk  

Valgt 26. november 2016

Sekretaer

Sekretæren styrer bestyrelsens kalender, indkalder til bestyrelsesmøder, fører klubbens protokol og laver referater.

Sekretæren medvirker efter aftale i afviklingen af klubbens sociale arrangementer.

Sekretæren oversætter desuden i nødvendigt omfang klubbens informationer til vore gæster til tysk og engelsk.

Sekretæren og kassereren arbejder sammen i forbindelse med opkrævning af kontingenter samt diverse skrivelser til medlemmerne.

Al ind- og udmelding, adresse- og telefonændringer foregår ved henvendelse til sekretæren.

Anmodning om broplads/vinterplads foretages via tilmeldingsblanketten, som findes på hjemmesiden (INDMELD_HSC).

Blanketten sendes til sekretæren, som tager den med på førstkommende bestyrelsesmøde, og meddeler herefter ansøgeren om resultatet.

Sekretæren er klubbens webmaster.
Arbejdet med hjemmesiden foretages i tæt kontakt med webredaktøren.

Hjemmesiden er bestyrelsens hovedinformationskilde til medlemmerne, og hjemme-siden ajourføres løbende med aktivitetskalender, referater, nyheder og opdateringer.

Medlemsindlæg kan foretages via hjemmesidens punkt: "kontakt os" eller på webmaster@haderslevsejlclub.dk.

Sekretæren administrerer og ajourfører klubbens eventuelle venteliste.

Opdateret 12. juni 2018