Top_
Haderslev Sejl-Club.  

Sekretær + Webmaster

Sekretær + Webmaster.
Benny Skødt-Rasmussen
+45 21 44 84 85

sekretaer@haderslevsejlclub.dk  

Valgt 26. november 2016

Sekretaer

Sekretæren styrer bestyrelsens kalender, indkalder til bestyrelsesmøder, fører klubbens protokol og laver referater.

Sekretæren medvirker efter aftale i afviklingen af klubbens sociale arrangementer.

Sekretæren oversætter desuden i nødvendigt omfang klubbens informationer til vore gæster til tysk og engelsk.

Sekretæren og kassereren arbejder sammen i forbindelse med opkrævning af kontingenter samt diverse skrivelser til medlemmerne.

Al ind- og udmelding, adresse- og telefonændringer foregår ved henvendelse til sekretæren.

Anmodning om broplads/vinterplads foretages via tilmeldingsblanketten, som findes på hjemmesiden (INDMELD_HSC).

Blanketten sendes til sekretæren, som tager den med på førstkommende bestyrelsesmøde, og meddeler herefter ansøgeren om resultatet.

Sekretæren er ansvarlig for, at udhængsskabene er aktuelle, og at de holdes ajour.

Sekretæren er klubbens webmaster. Arbejdet med hjemmesiden foretages i tæt kontakt med webredaktøren.

Hjemmesiden er bestyrelsens hovedinformationskilde til medlemmerne, og hjemme-siden ajourføres løbende med aktivitetskalender, referater, nyheder og opdateringer.

Medlemsindlæg kan foretages via hjemmesidens punkt: "kontakt os" eller på webmaster@haderslevsejlclub.dk.

Sekretæren administrerer og ajourfører klubbens eventuelle venteliste.

Opdateret 12. juni 2018