Top_
Ungdomsudvalget.

 

 
Ungdomsudvalgsformand
Nicolai Ebbesen
Hajstrupvej 12
6100 Haderslev
74 58 45 20
22 97 45 20

ne.sejl@hotmail.com

 

 

Medlem
Per Clausen
Mimersvej 32
6100 Haderslev
 
75 33 25 50

de4clausen@os.dk

Medlem
Andreas Granlund
Hertug Valdemarsvej 3-2
6100 Haderslev
74 52 20 43
30 29 20 18

graand2001@gmail.com

Foto er på vej!

 

Haderslev Sejl-Clubs ungdomsafdeling har som målsætning at lære børn at sejle, at give dem færdigheder til at deltage i kapsejlads og styrke deres sociale udvikling.

Færdighederne på vandet søges opnået ved kvalificeret undervisning, som skal give børnene tryghed og glæde ved at sejle. I den videre udvikling tages hensyn til både alsidighed og det sportslige aspekt.

Det sociale miljø skabes af forældre, trænere og børn i forening med engagement og motivation for at give børnene trygge rammer at udvikle sig i.

Der henvises til Søsportscentrets hjemmeside:

 

 

 

Meddelelser: