Æresmedlemmer af Haderslev Sejl-Club
Æresmedlemmer af Haderslev Sejl-Club 2013.
Æresmedlemmer - Bestemmelser

§ 6

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen.

Beslutning herom kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af klubbens love.

Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.

Æresmedlemmer er kontingentfri.
Ref.: Vedtaegter.

Æresmedlemmer

Æresmedlemmer

 

2015

Æresmedlemmer Egon Hansen

Udnævnt 2015

22. november 2015

 

 

 
Æresmedlemmer vi mindes

Æresmedlemmer vi mindes

Egon Ravn


Udnævnt 2013

23. november 2013

  Æresmedlemmer Egon Ravn
 

2019-07-14:
Det er med stor sorg, at vi har modtaget meddelelse om, at vort mangeårige medlem, tidligere formand og æresmedlem Egon Ravn, stille er sovet ind natten til i dag.
Derfor flages der på halvmast i Haderslev Sejl-Club i dag.

På Bestyrelsens vegne
Benny Skødt-Rasmussen, Sekretær, Haderslev Sejl-Club.

Mindeord.

14. juli 2019