Æresmedlemmer af Haderslev Sejl-Club
Æresmedlemmer af Haderslev Sejl-Club 2013.

Æresmedlemmer - Bestemmelser

§ 6

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen.

Beslutning herom kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af klubbens love.

Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.

Æresmedlemmer er kontingentfri.
Ref.: Vedtaegter.

Egon Ravn

 

 

 

 

Æresmedlemmer Egon Ravn

Udnævnt 2013

14. juli 2019.

2019-07-14:
Det er med stor sorg, at vi har modtaget meddelelse om, at vort mangeårige medlem, tidligere formand og æresmedlem Egon Ravn, stille er sovet ind natten til i dag.
Derfor flages der på halvmast i Haderslev Sejl-Club i dag:
På Bestyrelsens vegne
Benny Skødt-Rasmussen, Sekretær, Haderslev Sejl-Club.

2019-07-14:

 

Egon Hansen

2015

Æresmedlemmer Egon Hansen

Udnævnt 2015

22. november 2015