Pladsudvalget.

Affaldscontainer.

10. maj 2013

D. 24. marts i år udsendte Pladsmesteren Heinrich Jespersen denne meddelelse, med disse billeder:


Affaldscontainer 24. marts 2013

10. maj 2013 er den allerede gal igen !!!

Der var hensat 2 brugte batterier ved siden af flaskecontaineren og der er både gamle presenninger, videobånd og gamle udtjente transistorradioer i affaldscontaineren.

De to batterier er 16. maj hentet af ejermanden og bragt til genbrugspladsen.
Det sparede sejlklubben for en ekstra udgift, tak for det.

For en ordens skyld vil jeg lige ridse affaldsproblemet op igen igen.

Den containere der står på pladsen er beregnet til BRÆNDBART affald fra medlemmer af Haderslev Sejl-Club.

Det betyder, at hverken udskiftede batterier (akkumulatorer, toiletter med eller uden indhold, samt privat husholdningsaffald må kommes i.

Batterier, malerdåser fra bundmaling og lignende skal personligt afleveres på genbrugspladsen, da vi bliver HÅRDT straffet økonomisk ved sorteringsarbejde af fremmed arbejdskraft.

HUSK: KUN BRÆNDBART I AFFALDSCONTAINEREN.

I skal ikke regne med, at vi, der går på pladsen kører til genbrugspladsen, selv om der kun er få batterier. Vi bestiller en vognmand til at hente dem på medlemmernes (Jeres) regning, medmindre synderen selv i ly af mørket, bortskaffer dem på behørig vis!.

>>>  Genbrugspladser <<<

Der er tre genbrugspladser i Haderslev, Vojens og Gram.
Her kan du finde adresser, åbningstider og oversigtskort.
Brug dem!.

http://www.provas.dk/privat/affald/genbrugspladser

 

Med venlig hilsen

 

 

 

  

 

Havnemester - 2990 2754
Marius Terp
havnemester@haderslevsejlclub.dk