Top_
Haderslev Sejl-Club.

Conventus: Udsendte mails i 2020.
HSC har samlet alle udsendte informationer om coronaen her
Tryk på dette link.
 
 
 
Meddelelse af 16. september 2020 Kl. 19.03

Haderslev Sejl-Club

Aktion HSC-klubtøj

Kære HSC´ere

Tidligere har vi på klubbens hjemmeside reklameret for HSC´s klubtøj. Det er ved at være noget tid siden, så vi laver lige en hurtig aktion HSC klubtøj via denne e-mail..

I finder mere om det flotte klubtøj på de vedhæftede dokumenter.
Du bli´r bare så smart i et HSC-outlook ;-).

På aktionskomiteens vegne

Benny Skødt-Rasmussen, sekretær HSC.

Se tidligere udsendelse her.

 
Meddelelse af 28. august 2020 Kl. 10.49

Haderslev Sejl-Club

HSC søger ny web-redaktør

HSC-annonce-web-redaktør.pdf  

Kære HSC´ere

Vores nuværende mangeårige web-redaktør Bruno Junker, har valgt at stoppe med jobbet ved årets udgang. Det er en beslutning vi har modtaget med vemod, men - vi håber på, at der findes en god og kompetent afløser for Bruno, enten i medlemkredsen, eller måske kender du/i en i familien, bekendtskabs- eller vennekredsen, som går med en lille web-redaktør i maven.
I finder en annonce vedhæftet. HSC-annonce-web-redaktør.pdf

Med ønsket om en rigtig god weekend til alle.
Benny Skødt-Rasmussen, sekretær og web-master, Haderslev Sejl-Club.

 
Meddelelse af 24. august 2020 Kl. 10.32

Haderslev Sejl-Club

REMINDER vedr. info aften tirsdag d. 25.aug. 2020 i HSF om sejlerduelighedsbevis og VHF-certifikat

HSF-infoaften om sejlerduelighedsbevis og VHF-certifikat.jpg  

Kære alle

Dette er en lille reminder om inforaftenen hos vore gode naboer HSF, om sejlerduelighedsbevis og VHF-certifikat.

Den finder sted tirsdag d. 25. august 2020, kl. 19.00.

Se kopi af vedhæftede invitation nedenfor.

På bestyrelsens vegne

Benny Skødt-Rasmussen, sekretær HSC.

 
Meddelelse af 19. august 2020 Kl. 17.27

Haderslev Sejl-Club

Haderslev Sejl-Clubs Blå Bånd 29.-30. august 2020

Kære HSC´ere

Vedhæftet finder i invitationen til årets helt store fælles hyggetur :-).

Tilmelding til sejludvalget på: 

Vi glæder os til at se jer til en rigtig hyggelig weekend 

Invitation:

På Sejludvalgets vegne

Benny Skødt-Rasmussen, sekretær HSC.

 
Meddelelse af 12. august 21.33

Haderslev Sejl-Club

Flotte ord fra en af dette års gæstersejlere.

Kære HSC´ere

Vi har modtaget en e-mail fra en af årets gæstesejlere. Der er så mange fine roser i den, som jeg synes skal komme til vore mange frivilliges kendskab. Gæsterne påskønner også jeres indsats !!!

Kære Haderslev Sejl Club,

På årets sommertogt i vores Dehler 41, lokkede et besøg i Haderslev vores nysgerrighed. Indsejlingen til fjorden og ikke mindst selve fjorden er ganske enkelt mageløs. På turen ind gennem fjorden skulle vi beslutte hvilken “havn” vi skulle benytte. Valget faldt på HSC, vel nærmest som en tilfældighed...

Til det må vi sige at vi ikke blev skuffet. For magen til velordnede forhold har vi ikke tidligere oplevet gennem 40 års sejlads. Arealer, broer, teknik, osv, er bare i orden. Alt bar præg af et arrangement fra frivillige, med et ansvar som tages meget seriøst. Ikke mindst jeres nye bad og toilet faciliteter brager helt igennem. Ikke blot er det nyt, men rengøringen slår alt vi tidligere har set.

Tak for nogle rigtig dejlige dage i jeres “varetægt”. Vi vil klart anbefale jeres “havn” til andre, og selv besøge jer ved en anden lejlighed.

Syntes blot vi gerne vil give fores feedback på jeres store arbejde med at være gæstfrie.

Mange gode sejlerhilsner

Bente & Jørn Johansen

S/Y THYRA af Lynæs

På bestyrelsens vegne

Benny Skødt-Rasmussen, sekretær HSC.

 
Meddelelse af 12. august 21.22

Haderslev Sejl-Club

Anmodning fra KAJAK-KLUBBEN

Kære HSC´ere.

OPRÅB

Vi har modtaget en anmodning fra vores nabo Haderslev KAJAKKLUB.  

De afholder begynderkursus lørdag d. 15. og søndag d. 16. august 2020 og de anmoder om, at vi undlader parkering omkring kajakklubben.

Kurset afholdes i tidsrummet kl. 08.00 - 17.00. 

Vis hensyn og vær meget opmærksomme, når i sejler ud- og ind af havnen.
Kajakroerne kan være svære at se bag broer og andre både.

Med venlig hilsen -
Michael Starman

HavkajakInstruktør / bestyrelsesmedlem Haderslev Kajakklub.

Tlf.: 20223557

På bestyrelsens vegne

Benny Skødt-Rasmussen, sekretær HSC.

 
Meddelelse af 9. august 12.43

Haderslev Sejl-Club

Mindeord for Martin Trans

2020-Mindeord-Martin-Trans.pdf  

Kære HSC´ere

Det er med sorg, at vi tirsdag d. 4. august 2020, modtog meddelelsen om, at Martin Trans var gået fra borde, natten mellem mandag og tirsdag.

Se venligst vedhæftede mindeord.

På bestyrelsens vegne

Benny Skødt-Rasmussen, sekretær HSC.

 
Meddelelse 4. august Kl. 10.42.

Haderslev Sejl-Club

I Haderslev Sejl-Club rotter vi os sammen i kampen mod rotter !

I Haderslev Sejl-Club rotter os sammen i kampen mod rotter !

Den milde og meget fugtige vinter og forår, har gjort levebetingelserne for rotter rigtig gode. De mange rotter vil nu søge ind i vore huse, skure og andre steder, hvor vi absolut IKKE ønsker deres tilstedeværelse. De er skadedyr, de er smittebærere og derfor skal de bekæmpes.

For at sikre, at det er rotter vi har en mistanke om, finder i her en video, som tydeligt viser forskellene på om det er rotter, mus eller husmår vi har med at gøre -
https://youtu.be/hBWZsrgbtRM  

Er det rotteafføring vi finder, skal det anmeldes til kommunen.

I Haderslev Sejl-Club har vi lavet en aftale med vores pladsmand Heinrich Jespersen om, at det er ham vi kontakter når/hvis vi har mistanke om, at vi har rotter på vores område eller ved vore bygninger. Send meget gerne et foto med af stedet, hvor i har fået mistanken om rotter.

Så tager Pladsmanden kontakten til Haderslev Kommune, som så tager affære.

Heinrich Jespersen træffes på tlf./sms : 61 75 86 58.

Benny Skødt-Rasmussen, sekretær HSC.

 
Meddelelse af 12. juni 2020 Kl. 18.48

Haderslev Sejl-Club

VIGTIG !
Artikel om brand i både fra Havnemagasinet FLID FAKTA juni 2020.pdf

Kære medlemmer

Kære HSC-medlemmer - specielt bådejerne !

Vedhæftet finder i en artikel om en brand i både i Kalø Bådelaug i foråret - "Brand i både - hvad har vi lært ?" Udgivet af Havnemagasinet FLID & FAKTA, juni 2020.

Artiklen har overrasket flere i bestyrelsen i HSC. Derfor tror vi, at der måske også er flere blandt vore bådejere, der vil blive overrasket over forsikringsforholdene, når de læser artiklen. Det må og skal vi alle lære af. Derfor vil artiklen blive taget op fremadrettet i bestyrelsen. Men - hver enkelt kan jo selv læse artiklen, og gøre sig sine tanker om ens værdier er forsikret som man går og tror. 

>>> Artikel om brand i både fra Havnemagasinet FLID FAKTA juni 2020.pdf <<<

Ref.:
Artikel om brand i både fra Havnemagasinet FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2020.

God læsning !

På bestyrelsens vegne

Benny Skødt-Rasmussen, sekretær HSC.

 
Meddelelse af 8. april Kl. 19.47

Haderslev Sejl-Club

Muligheden for søsætning fremrykkes !

Kære medlemmer

Med baggrund i regeringens seneste udmelding om en forsigtig genåbning af dele af samfundet, har vi i bestyrelsen drøftet, hvordan vi langsomt og med stor forsigtighed kan igangsætte søsætningen allerede nu i påsken, og ikke først den 18. april som oprindelig udmeldt.
Flere kranførere og vores ihærdige Pladsmester er positivt indstillet, og klar til at gå i gang 
Langfredag den 10. april.
Bestyrelsen er enig
Bestyrelsen er enig i, at det skal forsøges, hvis alle overholder en række simple forhold:

 • Der skal holdes afstand mellem de 2 personer, der skal være til stede ved søsætningen.
 • Kun pladsmesteren, kranføreren og de 2 personer må befinde sig inden for det afspærrede område ved søsætningskajen.
 • Alle involverede i en søsætning skal bære sikkerhedshjelm.
 • De medlemmer, der ønsker at få søsat deres båd, skal kontakte vores pladsmester Heinrich Jespersen (mobil 61 75 86 58) for at få tildelt en tid.
 • Der er ingen grund til at møde op på vinterpladsen kl. 9, hvis man først har fået en tid kl. 13.

Det er pladsmesteren i samarbejde med kranføreren, der styrer søsætningen, og som påser, at sikkerheden overholdes. Når bommen er nede, er det fordi søsætningen er i gang, og det skal respekteres af alle.

Hvis reglerne ikke overholdes vil søsætningen blive stoppet.

Kun både med navn, klubnavn og hjemhavn samt betalt kontingent vil blive søsat !.

Klubhus og kabys vil fortsat være lukkede - foreløbig indtil den 10. maj.
Toiletterne vil som hidtil være åbne af hensyn til hygiejnen.

Vi håber fra bestyrelsens side, at alle bevarer den gode tone og medvirker positivt til, at den gradvise start på søsætningen bliver en succes.

Alle ønskes en god påske !

På bestyrelsens vegne

 
Meddelelse af 1. april 2020 Kl. 18.06

Haderslev Sejl-Club

Statsminister Mette Frederiksen giver os håb !

Statsministerens udmelding på pressemødet d. 30. marts 2020, giver os alle håb. Her i HSC giver det os håb om, at hvis vi fortsat udviser sund fornuft og overholder de regler der er opsat pt., kan se frem til, at den foreløbige udsættelse af søsætningen til start 18.-19. april, kan komme til at holde.

Vi gør det for at passe på vores kranfører-team, og vores pladsfolk så godt som overhovedet muligt.

Følg derfor disse – efterhånden velkendte anvisninger:

Hold afstand – vask dine hænder ofte – host eller nys i dit ærme.

Oven i corona-pandemien, er vi desværre blevet ramt af et afbud fra kranfører teamets yngste medlem Frank Gynther, som p.g.a. sygdom (ikke corona-relateret !) har måttet melde fra.

Vi er derfor på udkig efter en mulighed for, at få øget antallet af medlemmer i kranfører-teamet, så vi igen kommer op på 6 – gerne én eller to flere, og gerne nogle yngre kræfter, som kan støtte og hjælpe vore lidt ældre kranførere. For en god ordens skyld, gør vi opmærksom på, at der kræves et kranførercertifikat til mobilkran.

Vi melder ud på vanlige kanaler (hjemmeside og e-mail), når og hvis der sker ændringer i det planlagte.

Se de nye søsætningsdatoer her.

Se også:

På bestyrelsens vegne

 
Meddelelse af 19. marts 2020 Kl. 13.29

Haderslev Sejl-Club

Søsætning af både udsættes !

VIGTIG BESKED VEDR. SØSÆTNING !

I betragtning af coronasituationen (1) vil der fra i aften (torsdag d. 19.marts 2020) være lukket for adgangen til klubhuset og til Kabyssen foreløbig indtil den 18. april 2020. Vi vil løbende revurdere vi situationen.

Samtidig udsættes søsætningen (2) til samme tidspunkt (18/4), så første søsætning er foreløbig første weekend efter påske

Der lukkes for adgangen til klubhuset med brik, og til Kabyssen med kode.
Der sættes skilte op begge steder.

Der vil være normal adgang til både nye og gamle toiletter.

(1) Referencer:

 • Dansk Sejlunion forlanger, efter regeringens ord, at klubhuse lukkes i hele landet.
  Se hele meddelelsen her.
   
 • FLID og Dansk Sejlunion sender nu en fælleserklæring ud vedrørende søsætning og corona.
  Se dette indlæg her.

(2) Se de nye søsætningsdatoer her.

På bestyrelsens vegne

 
Meddelelse af 12. marts 2020 Kl. 11.23

Haderslev Sejl-Club

HSC og Corona-virus Haderslev sejl-Club og Coronavirusset
(covid-19), Corona-virustruslen.

Haderslev sejl-Club og Corona-virustruslen.

Kære alle HSC´ere.

Onsdag aften afholdt Statsminister Mette Frederiksen pressemøde, hvor hun fremsatte appellen til os om at undgå forsamlinger – tallet 100 blev nævnt.

I HSC´s bestyrelse har vi taget denne appel til efterretning, og vi har besluttet at sætte alle HSC`s planlagte fællesaktiviteter på stand-bye i resten af marts måned.

Det gælder f.eks. Søndagssvømningen, Senior-kaffen om onsdagen og Tour De Haderslev for at nævne de fællesarrangementer der lige står for døren.

Planlagte møder såsom Kranførermøde, Bestyrelsesmøde ol. må enten udsættes til foreløbig 1. april, eller der må findes alternative mødeformer – f.eks. møder via Skype.

Vi håber meget på vore medlemmers forståelse for dette tiltag. Som det blev sagt på TV i går aftes, og nu også flere gange i løbet af dagen i dag, så er det et fælles ansvar.

Vi må alle bidrage til at undgå spredning af den trælse Corona-virus.

Vi følger myndighedernes udmeldinger meget nøje, og vil løbende komme med nye udmeldinger.

Se også Corona-virus, COVID-19.

På Bestyrelsen for Haderslev Sejl-Club´s vegne

Benny Skødt-Rasmussen, Sekretær.

 
Meddelelse af 25. februar 2020 Kl. 14.30

Haderslev Sejl-Club

REMINDER vedr. opdatering af medlemskartoteket

Kære HSC-medlemmer.

Den 4. febr. 2020, har jeg på hjemmesiden og via e-mail anmodet om, at at få ALLE medlemmer til at indsende opdateringer til HSC´s medlemskartotek. Det har vist sig, at være en meget påkrævet anmodning, idet der er indtil flere oplysninger fra medlemsskaren, som ikke er opdateret. Indtil flere har forkerte postadresser stående. Andre har fået nyt telefonnummer osv. osv. Blanketterne finder i vedhæftet denne mail, både som pdf-fil og som doc-fil (word).

Nok så vigtigt er, at vi også benytter anledningen til at få tilpasset medlemmernes kontingenter, til de kontingentsatser som blev vedtaget på sidste års Generalforsamling, hvor der nu skal afregnes efter bådbredden. Det er for at få alt så korrekt noteret som muligt, også forsikringsforholdet af båden/bådene, at vi gør denne øvelse. Vore vedtægter kræver, at alle både er min. ansvarsforsikret. Der er deadline for indsendelse/aflevering i HSC´s postkasse d. 1. marts. 2020, og jeg anmoder så kraftigt det er mig muligt om, at få indsendt/afleveret opdateringsskemaet. 
Til dato har lidt over 30% af medlemsskaren meldt tilbage. 

Med venlig hilsen - på bestyrelsens vegne

Benny Skødt-Rasmussen, Sekretær 

 
Meddelelse af 8. februar 2020 Kl. 16.08

Haderslev Sejl-Club

Advarsel fra DMI !!!

Kære HSC bådejere

Hermed et link til en advarsel fra DMI om en kraftig storm/orkan der kan være vej ind over landet.

https://www.baadmagasinet.dk/nyheder/kortnyt/28767-dmi-varsler-om-langvarig-og-kraftig-blaest-vindstod-op-til-orkan

Med venlig hilsen

 
Meddelelse_af_4._februar_2020_Kl._13.17

Haderslev Sejl-Club

Opdatering af HSC´s medlemskartotek

Kære HSC´ere.

I forbindelse med overgangen til pladsafregning ved vore broer, vinter- og sommeropbevaring efter bådbredder, er vi stødt på flere mangler og ukorrekte oplysninger i vort medlemskartotek.

Derfor udsender vi nu en blanket, som ALLE HSC´s medlemmer bedes udfylde. Specielt er det vigtigt at få udfyldt felterne med forsikringsselskab og policenr. for de medlemmer der har både.

Vi har også oplevet, at flere hustruer/samboer "kun" benytter ægtefællens/samboens mailadresse. Derved er flere bl.a. gået glip af invitationerne til de nyligt afholdte meget spændende klubaftner. De har ikke fået beskeden sad. Derfor en opfordring til, at begge opgiver mailadresse - gælder selvfølgelig kun for de der har egen mailadresse.

De udfyldte blanketter sendes via e-mail til sekretaer@haderslevsejlclub.dk eller - lægges i en kuvert mrkt. "Sekretær" og lægges i postkassen foran klubhuset. Vi anmoder venligst om, at blanketterne er retur senest 1. marts 2020.

På bestyrelsens vegne

 

 
Meddelelse af 16. januar 2020 Kl. 11.33

Haderslev Sejl-Club

Reminder - Pigeaften d. 25. januar 2020

Kære alle - kære piger.

Her kommer der lige en lille reminder om, at det er lørdag d. 25. januar, at det er pigernes aften i Haderslev Sejl Club.

Se venligst mere på vedhæftede invitation.

På arrangørernes vegne

Invitation til årets fest – FOR PIGER. Se invitationen her.