HSC
Haderslev Sejl-Clubs Generalforsamling.  2016

Haderslev Sejl-Club indkalder til

ordinær Generalforsamling

Lørdag den 26. november 2016 kl. 15.00 i HSC’s klubhus

 

Generalforsamling Foreløbig indkaldelse 2016.

 
I henhold til klubbens love og vedtægter skal der indkaldes til ordinær generalforsamling senest 3 uger før afholdelsen.
 
Indkaldelse:

Der bliver annonceret i Haderslev Ugeavis og i JyskeVestkysten.

 
 

Her på hjemmesiden under punktet ”Generalforsamling 2016” vil der blive indsat en foreløbig dagsorden og bestyrelsens forslag (Den endelige dagsorden og forslag vil komme efter indleveringsfristen).

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden i hænde senest den 12. november 2016.

Forslagene skal optages i den endelige dagsorden.

Forslag til lovændring kan optages på dagsordenen for enhver generalforsamling.

Til vedtagelse af lovændringer kræves at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

Den endelige dagsorden med indkomne forslag bekendtgøres ved opslag senest 8 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Erik Ejlertsen
Formand for HSC