Top_
På vej mod bunden.

 

 På vej mod bunden eller en miljøforurening

Fra: Carsten Mikkelsen <ingcar@gmail.com>

Dato: 17. juni 2017 kl. 22.16.31 CEST

Til: "H. P. Geil" <hapg@haderslev.dk>, Jens Hedegaard <jekh@haderslev.dk>, Jens Christian Gjesing <jcgj@haderslev.dk>, kommunikationsteam@haderslev.dk

Cc: Ugeavisen <red.haderslev@ugeavisen.dk>, JV <redaktion.haderslev@jv.dk>, Stine Hygum <shp@jv.dk>, had@nordschleswiger.dk, Karin Friedrichsen <kef@nordschleswiger.dk>

Emne: På vej mod bunden d.d.

Så var en af de gamle både ved den kommunale del af Pakhuskajen i Haderslev på vej mod bunden. 

Der er indtil flere tikkende miljøbomber ved den kommunale del af Pakhuskajen

Heldigvis rykkede Beredskabet hurtigt ud, og vi kan kun håbe, at vi undgår den helt store forurening med dieselolie i havn og fjord. 

Andre havne accepterer under ingen omstændigheder at have både i så ringe forfatning liggende. 

Der bør snarest tages hånd om problemerne, så havnens vandmiljø ikke fortsat skal trues af forurening fra bådlig ved Honnørkajen og Pakhuskajen

Vh. 
Carsten Mikkelsen
ingcar@gmail.com

 
 
 
 
 
Reddet inden forlis