HSC_
Duelighedskursus.


Traditionelt duelighedskursus
 
Efterlysning af deltagere til forårets duelighedskursus.
 
 

Haderslev Sejlforenings (HSF) nye formand Henrik Dietz-Maigaard, har kontaktet
Haderslev Sejl-Club (HSC), for at høre, om det kunne være en ide at lave et traditionelt duelighedskursus for sejlere, hvor interesserede fra vore to klubber var deltagerne.

Kurset skulle starte her i foråret, og prisen bliver et sted mellem 2000 og 2500 kroner pr. næse - afhængig af deltagerantallet.

Kan vi stille med 6 - 7 deltagere og HSF gør det samme (der skal være min. 12 deltagere, for at det kan løbe rundt), kunne vi få et kursus stablet på benene.

 

 

 

Henvendelse på mail:  

formand@haderslevsejlclub.dk

Mange nytårshilsner
Carsten Mikkelsen

 

1. april 2018.
3-4 af vores medlemmer har tilmeldt sig kurset. 
Nærmere tilgår den enkelte direkte.