HSC_
Søsætning 2018.


Søsætning 2018 er godt i gang, meen...
 
Søsætning for store både er startet d. 14. april 2018 Kl. 09.00.
     - Se de nye søsætningsdatoer for 2018 her
     - Se kranførerplanen her.
 
Der er dog et par enkelte ting vi bør huske hinanden på!

_OBS-1_ - _OBS-2_ - _OBS-3_

Obs-1

_OBS-1_

Ifølge bro/kran og pladsregulativet § 4 stk.5 - skal der altid være 2 mand på
jorden, der har fat i båden ved kranmanøvrer.

Obs-2

_OBS-2_

De mænd og kvinder der arbejder indenfor kranens radius
SKAL BÆRE HJELM

 Du finder hjelmene i gangen
ved toiletterne.

RETTES SNAREST

 
Tegngivning ved kranarbejde.pdf

Her er det Annette Viuff Lauritzen, der bærer en af de sikkerhedshjelme,
som ligger i gangen ved toiletterne. 

 

Arkivfilm 2015

Arkivfilm fra bådoptagning 2015 - før der blev indkøbt hjelme!

Obs-3

_OBS-3_

Den nye containergård er ved at være på plads, men der har til dato været lidt problemer med at sortere affaldet til de forskellige fraktioner, så derfor denne henstilling fra Pladsmesteren.
 
punkttegn Flasker i Flaskecontaineren.
 
punkttegn Konservesdåser skal i Konserves-dåse-container.
 
punkttegn Brandbart affald + køkkenaffald skal i affaldscontainer.