Top_
Haderslev Sejl-Club.

 

INFO 2020
CORONA - OPLYSNINGER

https://www.sst.dk/da/corona

Haderslev Sejl-Club har følgende meddelelse.

Friske opdateringer fra DS

Friske opdateringer fra DS 2020-06-12:
De 3 faser
Fase 1 for genåbning af Danmark træder i kraft fra mandag d. 8. juni 2020 således:
 • Fra 8. juni 2020 må max 50 personer forsamles i grupper.
 
Fase 2 for genåbning af Danmark træder i kraft fra 8. juli 2020 således:
 • Fra 8. juli 2020 må max 100 personer forsamles i grupper.
 
Fase 3 for genåbning af Danmark træder i kraft fra 8. august 2020 således:
 • Fra 8. august 2020 må max 200 personer forsamles i grupper.
Se de gældende retningslinjer her
Se de gældende retningslinjer her:
 

Opdateret 12. juni 2020.

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/SST_Corona_A4_print-V2.ashx?la=da&hash=8FF9E998D9C156DCEA3FB4813408321D1304C4C6

https://www.sst.dk/da/corona

DS anbefalinger til sejlklubber

Opdateret 12. juni 2020

Opdateret 12. juni 2020.

 

Ref.: https://dansksejlunion.dk/corona/information-til-sejlklubber-om-corona

Link ovenfor i fuld version:

 1. https://dansksejlunion.dk/corona/information-om-sejleruddannelserne-under-corona
   
 2. https://dansksejlunion.dk/corona/information-om-traening-under-corona
   
 3. https://dansksejlunion.dk/corona/information-om-kapsejlads-under-corona

De ovennævnte oplysninger er venligst udlånt fra: https://dansksejlunion.dk/corona

 
Gode råd til sejlklubber og medlemmer

Nyt indlæg af 12. juni 2020

 


Se øvrige udsendte informationer vedrørende coronaen her nedenfor
 

 

Opdateret 12. juni 2020.

 

 

 

Øvrige udsendte informationer
vedrørende coronaen her nedenfor
 

Top_
Haderslev Sejl-Club.

Conventus: Udsendte mails i 2020.
 
Meddelelse af 8. april Kl. 19.47

Haderslev Sejl-Club

Muligheden for søsætning fremrykkes !

Kære medlemmer

Med baggrund i regeringens seneste udmelding om en forsigtig genåbning af dele af samfundet, har vi i bestyrelsen drøftet, hvordan vi langsomt og med stor forsigtighed kan igangsætte søsætningen allerede nu i påsken, og ikke først den 18. april som oprindelig udmeldt.
Flere kranførere og vores ihærdige Pladsmester er positivt indstillet, og klar til at gå i gang 
Langfredag den 10. april.
Bestyrelsen er enig
Bestyrelsen er enig i, at det skal forsøges, hvis alle overholder en række simple forhold:

 • Der skal holdes afstand mellem de 2 personer, der skal være til stede ved søsætningen.
 • Kun pladsmesteren, kranføreren og de 2 personer må befinde sig inden for det afspærrede område ved søsætningskajen.
 • Alle involverede i en søsætning skal bære sikkerhedshjelm.
 • De medlemmer, der ønsker at få søsat deres båd, skal kontakte vores pladsmester Heinrich Jespersen (mobil 61 75 86 58) for at få tildelt en tid.
 • Der er ingen grund til at møde op på vinterpladsen kl. 9, hvis man først har fået en tid kl. 13.

Det er pladsmesteren i samarbejde med kranføreren, der styrer søsætningen, og som påser, at sikkerheden overholdes. Når bommen er nede, er det fordi søsætningen er i gang, og det skal respekteres af alle.

Hvis reglerne ikke overholdes vil søsætningen blive stoppet.

Kun både med navn, klubnavn og hjemhavn samt betalt kontingent vil blive søsat !.

Klubhus og kabys vil fortsat være lukkede - foreløbig indtil den 10. maj.
Toiletterne vil som hidtil være åbne af hensyn til hygiejnen.

Vi håber fra bestyrelsens side, at alle bevarer den gode tone og medvirker positivt til, at den gradvise start på søsætningen bliver en succes.

Alle ønskes en god påske !

På bestyrelsens vegne

 
Meddelelse af 1. april 2020 Kl. 18.06

Haderslev Sejl-Club

Statsminister Mette Frederiksen giver os håb !

Statsministerens udmelding på pressemødet d. 30. marts 2020, giver os alle håb. Her i HSC giver det os håb om, at hvis vi fortsat udviser sund fornuft og overholder de regler der er opsat pt., kan se frem til, at den foreløbige udsættelse af søsætningen til start 18.-19. april, kan komme til at holde.

Vi gør det for at passe på vores kranfører-team, og vores pladsfolk så godt som overhovedet muligt.

Følg derfor disse – efterhånden velkendte anvisninger:

Hold afstand – vask dine hænder ofte – host eller nys i dit ærme.

Oven i corona-pandemien, er vi desværre blevet ramt af et afbud fra kranfører teamets yngste medlem Frank Gynther, som p.g.a. sygdom (ikke corona-relateret !) har måttet melde fra.

Vi er derfor på udkig efter en mulighed for, at få øget antallet af medlemmer i kranfører-teamet, så vi igen kommer op på 6 – gerne én eller to flere, og gerne nogle yngre kræfter, som kan støtte og hjælpe vore lidt ældre kranførere. For en god ordens skyld, gør vi opmærksom på, at der kræves et kranførercertifikat til mobilkran.

Vi melder ud på vanlige kanaler (hjemmeside og e-mail), når og hvis der sker ændringer i det planlagte.

Se de nye søsætningsdatoer her.

Se også:

På bestyrelsens vegne

 
Meddelelse af 19. marts 2020 Kl. 13.29

Haderslev Sejl-Club

Søsætning af både udsættes !

VIGTIG BESKED VEDR. SØSÆTNING !

I betragtning af coronasituationen (1) vil der fra i aften (torsdag d. 19.marts 2020) være lukket for adgangen til klubhuset og til Kabyssen foreløbig indtil den 18. april 2020. Vi vil løbende revurdere vi situationen.

Samtidig udsættes søsætningen (2) til samme tidspunkt (18/4), så første søsætning er foreløbig første weekend efter påske

Der lukkes for adgangen til klubhuset med brik, og til Kabyssen med kode.
Der sættes skilte op begge steder.

Der vil være normal adgang til både nye og gamle toiletter.

(1) Referencer:

 • Dansk Sejlunion forlanger, efter regeringens ord, at klubhuse lukkes i hele landet.
  Se hele meddelelsen her.
   
 • FLID og Dansk Sejlunion sender nu en fælleserklæring ud vedrørende søsætning og corona.
  Se dette indlæg her.

(2) Se de nye søsætningsdatoer her.

På bestyrelsens vegne

 
Meddelelse af 12. marts 2020 Kl. 11.23

Haderslev Sejl-Club

HSC og Corona-virus Haderslev sejl-Club og Coronavirusset
(covid-19), Corona-virustruslen.

Haderslev sejl-Club og Corona-virustruslen.

Kære alle HSC´ere.

Onsdag aften afholdt Statsminister Mette Frederiksen pressemøde, hvor hun fremsatte appellen til os om at undgå forsamlinger – tallet 100 blev nævnt.

I HSC´s bestyrelse har vi taget denne appel til efterretning, og vi har besluttet at sætte alle HSC`s planlagte fællesaktiviteter på stand-bye i resten af marts måned.

Det gælder f.eks. Søndagssvømningen, Senior-kaffen om onsdagen og Tour De Haderslev for at nævne de fællesarrangementer der lige står for døren.

Planlagte møder såsom Kranførermøde, Bestyrelsesmøde ol. må enten udsættes til foreløbig 1. april, eller der må findes alternative mødeformer – f.eks. møder via Skype.

Vi håber meget på vore medlemmers forståelse for dette tiltag. Som det blev sagt på TV i går aftes, og nu også flere gange i løbet af dagen i dag, så er det et fælles ansvar.

Vi må alle bidrage til at undgå spredning af den trælse Corona-virus.

Vi følger myndighedernes udmeldinger meget nøje, og vil løbende komme med nye udmeldinger.

Se også Corona-virus, COVID-19.

På Bestyrelsen for Haderslev Sejl-Club´s vegne

Benny Skødt-Rasmussen, Sekretær.