Top_
Haderslev Sejl-Club.
Kontingent
Kontingenter:  
Kontingenter uden båd: Årligt
Aktivt kontingent

kr. 1.000,00

Aktivt kontingent (midlertidig uden båd)  

#1:

kr. 1.000,00

Passivt kontingent

kr. 300,00

Ung senior (18-25 år)

kr. 600,00

Junior (indtil 18 år)

kr. 500,00

Familie A (voksne)

kr. 300,00

Familie B (børn)

kr. 200,00

Medlemskab efter 1. juli (½ kontingent)

      kr. 500,00

   
Kontingenter med båd: (indbetalt broindskud)

Årligt

Bropladsleje inkl. aktivt kontingent, vinteropbevaring, 2 x kranløft

kr. 3.600,00

   
Kontingenter med båd: (uden indbetalt broindskud)  
Bropladsleje inkl. aktivt kontingent, vinteropbevaring, 2 x kranløft

kr. 7.600,00

Venteliste til bropladsleje inkl. passivt kontingent

kr. 400,00

   
Modulopbygning af øvrige priser: (Betingelse: Aktivt kontingent)  
Vinteropbevaring på land/i vand inkl. 2 x kranløft   

#2

  kr. 2.600,00

Bropladsleje gælder fra søsætning til optagning

  kr. 4.000,00

Sommeropbevaring på pladsen  

#3

  kr. 1.700,00

Parkering af tom bådvogn (Sommer eller vinter)

    kr. 200,00

Kranløft:     Medlemmer - ekstra kranløft (udenfor ordinære løft)   

    kr. 250,00

  Havarister  

    kr. 500,00

  Andre  

kr. 1.500,00

Standplads efter kranløft (14 dage fri, herefter pr. uge)

     kr. 100,00

Brug af mastekran uden aktivt kontingent/gæstesejlere

 kr. 300,00

   
Jolleplads ved Søsportscentret: (Betingelse: Aktivt kontingent)  
1 jolleplads, HSC's jolleplads, Haderslev Søsportscenter

     kr. 200,00

   
#1: Såfremt man har indbetalt broindskud, men ikke p.t. har båd, kan man vælge kun at betale aktivt kontingent kr. 1000,- og bibeholde retten til en bådplads.
Man overgår herefter på venteliste med første prioritet til ny broplads, når der bliver en plads ledig.
Hvis man vil sikre, at en broplads er ledig ved anskaffelse af ny båd, skal man fortsat vælge "kontingenter med båd (indbetalt broindskud) kr. 3600,-
   
#2: Vinteropbevaring gælder vinterperioden fra første officielle optagningsdato til sidste søsætningsdato.
   
#3: Opkrævning for sommeropbevaring vil blive udsendt umiddelbart efter sidste søsætningsdato.
   

Opdateret 29. oktober 2018