Top_
Haderslev Sejl-Club.

Kontingent
Kontingenter:  
   
Kontingenter uden båd: Årligt
Aktivt kontingent kr. 1.000,00
Aktivt kontingent (midlertidig uden båd)   #1: kr. 1.000,00
Passivt kontingent kr. 300,00
Ungsenior (18-25 år) kr. 600,00
Junior (indtil 18 år) kr. 500,00
Familie A (voksne) kr. 300,00
Familie B (børn) kr. 200,00
   
Kontingenter med båd: (indbetalt broindskud) Årligt
Bropladsleje inkl. Aktivt kontingent, vinteropbevaring, 2 x kranløft kr. 3.600,00
Broindskud kr. 25.000,00
   
Kontingenter med båd: (uden indbetalt broindskud)  
Et års bropladsleje inkl. Aktivt kontingent, vinteropbevaring, 2 x kranløft kr. 7.600,00
Venteliste til bropladsleje inkl. passivt kontingent kr. 400,00
   
Modulopbygning af øvrige priser: (Betingelse: Aktivt kontingent)  
Vinteropbevaring uden broplads inkl.  2 x kranløft    #2 kr. 2.600,00
Sommeropbevaring på pladsen   #3 kr. 1.700,00
Parkering af tom bådvogn (Sommer eller vinter) kr. 200,00
Kranløft:     Medlemmer - ekstra kranløft (udenfor ordinære løft)  kr. 250,00
                        Havarister kr. 500,00
                        Andre         kr. 1.400,00
Standplads efter kranløft  (14 dage fri, herefter pr. uge) kr. 100,00
   
Jolleplads ved Søsportscentret: (Betingelse: Aktivt kontingent)  
1 jolleplads, HSC's jolleplads, Haderslev Søsportscenter

kr. 200,00

   
#1: Såfremt man har indbetalt broindskud, men ikke p.t. har båd, kan man vælge kun at
betale aktivt kontingent kr. 1000,- og bibeholde retten til en bådplads.
Man overgår herefter på venteliste med første prioritet til ny broplads når der bliver en
plads ledig.
Hvis man vil sikre at en broplads er ledig ved anskaffelse af ny båd, skal man fortsat
vælge "kontingenter med båd (indbetalt broindskud) kr. 3600,-
   
#2: Vinteropbevaring uden broplads tilbydes kun eksisterende ordninger og gælder
vinterperioden fra første officielle optagningstermin til sidste søsætningstermin.
#3: Både som er vinteropbevaret uden broplads, beskrevet under #2, skal betale
"sommerplads" kr. 1700,- såfremt båden henstår på pladsen efter sidste søsætningstermin.
Opkrævning for sommeropbevaring vil blive udsendt umiddelbart efter sidste
søsætningsdato.

Opdateret 25. november 2017

_Startside_