Protokolsamling for  for Haderslev Sejl-Club

     - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 -

     - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025.
2006-11-25_REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN DEN 24.pdf

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN DEN 25. NOVEMBER 2006

2006-12-07_Referat_Bestyrelsesmoede.htm Bestyrelsesmøde den. 7. december 2006
2006-11-25_Referat_Generalforsamling.htm

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN DEN 25. NOVEMBER 2006

2006_07_Aarsrapport.pdf

Årsrapporten for finansiel stilling pr. 30. september 2007 samt at resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2006 - 30. september 2007.