Protokolsamling for  for Haderslev Sejl-Club

2006-11-25_REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN DEN 24.pdf

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN DEN 25. NOVEMBER 2006

2006-12-07_Referat_Bestyrelsesmoede.htm Bestyrelsesmøde den. 7. december 2006
2006-11-25_Referat_Generalforsamling.htm

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN DEN 25. NOVEMBER 2006

2006_07_Aarsrapport.pdf

Årsrapporten for finansiel stilling pr. 30. september 2007 samt at resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2006 - 30. september 2007.