Vedr. formandens fratræden.

 

Tirsdag den 10.01.2012 på ordinært bestyrelsesmøde, meddelte jeg den del af bestyrelsen der var mødt frem, at jeg have kontaktet uddybningsselskabet, Haderslev Kommune og rådgiverfirmaet angående om vi stadig kunne komme med og få oprenset vores servicebassin mellem bro A og bro E. Ingen af parterne vidste om kvoten på 6000 m3 var opbrugt, og rådgiveren Arrcon, Esbjerg lovede at de ville undersøge sagen og vende tilbage. De 2 andre parter meldte OK.

Onsdag den 11.01.2012 kl. 15.15 blev jeg kontaktet af entreprenøren, der meddelte mig, at der var plads i kvoten, og at vi kunne få det til samme m3 pris som de andre, men at jeg skulle bestemme mig nu, da de var færdige med deres opgave for de øvrige i Haderslev og småt var begyndt at pakke sammen for at flytte til næste opgave. Han foreslog samtidig, at jeg kunne køre på havnen for at høre om vi kunne nå det, og eventuelt aftale omfanget med besætningen, og det gjorde jeg.

Vi aftalte, at de skulle forsøge at måle med GPSen på skovlen, og grave de toppe af, som vi ved der ragede op (og hvor adskillige har stået på grund), dog max. 360 m3 som svarer til 1 pram fuld. Opgaven blev startet op omgående og var tilendebragt i løbet af aftenen sent.

 

Dette blev gjort i den bedste mening for klubben, jeg mener fortsat at dette er første step til at alle klubbens både, også sejlbåde med dybdegang, kan komme ind til en eventuelt nyindkøbt kran, og til mastekranen for fremtiden. Efter min mening ville vi ikke få uddybet dette bassin i de næste mange år, og i hvert fald til den pris og ikke i de 30 år som vi nu har lejeaftale på sydsiden.

 

Fremgangmåden var selvfølgelig forkert, men vi blev taget på sengen, og der var ikke tid til at indkalde til et ekstra bestyrelsesmøde eller til ekstraordinær generalforsamling.

 

Da jeg kan konstatere, at jeg på det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 17.01.2012 er i mindretal, og at min beslutning ikke er faldet i god jord hos de bestyrelsesmedlemmer der var fremmødt, vælger jeg derfor at trække mig fra bestyrelsen nu.

 

 

Med venlig hilsen

 

Erik Ejlertsen