HSC_
Haderslev Sejl-Club.

Velkomsthilsen + Regler for klubhus udlejning.

Kære klubhus lejer

Klubhusudvalget ønsker dig en rigtig god fest i vores dejlige klubhus. Vi håber, du vil behandle huset og tingene som var det dine egne, for det er det jo.

Der er vedlagt en prisliste over hvad tingene koster hvis uheldet er ude, eller hvis der på anden vis er noget der er bortkommet. Skulle uheldet være ude og der går noget i stykker, bedes I udfylde den seddel der er sendt med kontrakten og lægge den på køkkenbordet ved siden af kaffemaskinen. Kassereren vil efterfølgende sende en regning.

For at kunne kontrollere dette, forventer vi at tingene er stillet ordentligt på plads, og at I selv har tjekket med jeres køkkenhjælp om der er mangler inden I afleverer.

Hvis der skal bruges fadølsanlæg, vil vi gerne have besked i god tid inden, så anlægget kan blive renset og gjort klar.

Husk, at tage godt med skåle hjemmefra til eventuelle rester, da servicet i klubhuset tælles op efter hvert lejemål.

Rengøring inden aflevering efter lejemål

Huset efterlades totalt opryddet. Borde og stole stilles på samme plads som ved modtagelsen. Der gøres rent.

Der ses især på at al service og køkkengrej er vasket op. Skraldeposer m.v. tømmes.

Rengørings- og opvaskemidler samt rekvisitter forefindes – med undtagelse af viskestykker og karklude.

Lejer må ikke efterlade effekter efter lejens ophør.

Køkkenet og toiletter skal afleveres pæne og rengjorte, komfuret vaskes af og ovn samt vandbad renses såfremt det har været benyttet.

Der kommer rengøringsselskab og vasker gulve i køkken og resten af huset inden lejemålet. Efter lejemålet fejes gulvet og er der spildt på det, skal det vaskes over med den moppe der hænger i baggangen bag køkkenet.

Arealet rundt omkring klubhuset tjekkes efter, for affald fra lejemålet og fjernes.

Ved mangelfuld rengøring vil der blive tilkaldt rengøringsselskab på lejerens regning.

Så, for egen skyld, gør rent.

En bøn: sørg venligst for at velkomst glas og dessert glas ikke er blandet på hylderne, og ligeledes dessert skeer og spiseskeer. Tusind tak for det Jette...

Opdateret 22. februar 2019

Regler_for_klubhusudlejning

Regler for klubhus udlejning

Klubhuset kan lejes af betalende aktive og tidligere aktive medlemmer der er overgået til passivt medlemskab.

Klubbens egne aktiviteter har fortrinsret før udlejning. Dog sådan at er klubhuset udlejet, har det første prioritet.

Klubhusudvalget kan kræve besked om udlejningens formål og samtidig frasige lejemålets indgåelse.

Lejeren af klubhuset skal være til stede under lejemålet og er ansvarlig for at lejen af lokalet forløber på en ordentlig måde med hensyntagen til andre i området, så ikke andre generes af højt musik eller anden støj.

Der må ikke henstilles højttalere eller spilles musik uden for lokalerne.

Lejeren af klubhuset er økonomisk ansvarlig og erstatningspligtig for enhver skade, som evt. opstår under udlejningen, med mindre det skyldes almen slitage. Spørgsmålet herom afgøres suverænt af klubhusudvalget.

Udlejningen gælder normalt fra kl. 0800 til efterfølgende dag kl. 1500.

Alt skal være ryddet efter kl. 1500.

Ved konfirmationer, barnedåb og lignende arrangementer der afholdes fra middagstid, kan lokalet stilles til rådighed til borddækning og lignende fra dagen før fra kl. 1600.
Dette skal aftales i hvert enkelt tilfælde.

Klubhus reservation kan ske i indeværende år og max. 2 år frem i tiden. 

Bestilling af klubhuset skal ske til klubhusudvalget.

Det fremgår af hjemmesiden til hvem der skal mailes.

Der sendes en mail og der gives besked retur på om lejemålet er ledigt.

Cirka 2 måneder før lejemålet fremsendes en lejekontrakt samt regler for udlejning.

Lejeaftalen returneres udfyldt og underskrevet og er dermed gældende.

Beløbet for lejen betales senest 30 dage før lejedato.

Prisen for leje er for nuværende (2019 priser) 1725 kr. inkl. rengøring før festen.

Ønskes lokalet lejet til enkeltstående arrangementer på hverdage kan dette lade sig gøre for 1200 kr. uden forudgående rengøring. Alt under forudsætning af at medlemmet/lejeren deltager i arrangementet.

Lokalet kan også lånes af medlemmer eller pårørende til et nyligt afdød medlem til et arrangement i forbindelse med begravelse eller bisættelse. Prisen for dette er 525 kr. som dækker rengøring efter arrangementet.

Konstateres der fejl og mangler forsøger lejer først selv at udbedre det inden klubhusudvalget kontaktes. Kan udbedringen vente, men der skal tages affære på det efterfølgende, noteres det ned i bogen der ligger i køkkenet.

På hjemmesiden er en opdateret aktivitetskalender, så man kan se om lokalet er ledigt.

Der er rygning forbudt i klubhuset.

Klubhuset skal afleveres i opryddet og rengjort. Borde og stole sættes på plads.

Sørg for at huset er sikret, når det forlades, herunder påse at lys, kaffemaskiner og elektriske installationer og lignende er slukket og at døre og vinduer er lukkede.

HUSK:
Din egen chip kan ikke anvendes i forbindelse med fester, brug den udlejningschip du får udleveret.

Opdateret 22. februar 2019

Booking/Udlejning:
Mail til Jette Skov på mailadressen

klubhuset@haderslevsejlclub.dk