Top_
Restriktioner gennemføres på vinterpladsen fra og med 2010.

På grund af den øgede mængde opbevarede både som samtidig er blevet større uden at vinterarealet er blevet forøget, betyder at bådene nu er pakket så tæt, at bestyrelsen har fundet det nødvendigt at rådføre sig med Haderslev Brand og Redning for at få en vurdering af risikoen i forbindelse med en opstået brand.

Der hersker ingen retningslinjer for opbevaring af bådene på vor plads, men en opstået brand kan få katastrofale følger da Brand og Redning ikke sender røgdykkere ind en "flok" af både,
men vil bekæmpe en evt. brand sikkerhedsmæssigt forsvarligt udefra.

Vi havde ellers regnet med at kunne tilbyde el til udvalgte medlemmer på vinterpladsen allerede i år, men må på baggrund af brandtilsynets vurdering må vi se bort fra denne mulighed.

Derfor må vi i stedet pålægge ejerne af de opbevarede både følgende restriktioner.

  • DER MÅ IKKE ANVENDES EL PÅ PLADSEN I VINTERPERIODEN (kan tilbydes kortvarigt til reparationsarbejde under opsyn)
  • POLERNE PÅ AKKUMULATORERNE SKAL AFMONTERES (alle minuspoler afmonteres)
  • GAS OG TRYKFLASKER SKAL FJERNES FRA BÅDENE
  • LØSE TANKE MED BENZIN SKAL FJERNES FRA BÅDENE

Der vil i perioden indtil optagning 2011 blive arbejdet hen mod en plan for bedre og mere sikkerhedsmæssig udnyttelse af vort pladsareal, således at vi fremover vil kunne lempe restriktionerne.

Brandrapport:
Rådgivning i f. m. vinteropbevaring af både.