HSC_
Blå Bånd 2017.

Indbydelse

Haderslev Sejl-Clubs Blå Bånd
d. 26. - 27. august 2017

Fælles tur til Assens

Sejlbåde, såvel som motorbåde og joller kan deltage.

Starten går kl. 12.15 og der er skippermøde kl. 10.00 i klubhuset, hvor ruten vil blive oplyst med start og mål.

Alle, også de der ikke skal sejle kapsejlads er velkomne til denne orientering.

Når sejlerne er kommet til Assens, hvor vi har lånt klubhuset, vil der være ”fri bar” fra:

Kl. 17.30 – 18.30.

I klubhuset vil vi derefter hygge os med grill eller indianerfrokost.  
Før og efter grill/indianerfrokost vil Preben underholde med lidt musik.

Tilmelding på liste i klubhuset eller på

e-mail: sejludvalg@haderslevsejlclub.dk
eller på mob. 40 54 11 48.

Tilmeld dig uanset om du skal sejle kapsejlads eller hyggesejlads.

Tilmelding til hyggesejlads er dog ikke et must, men jo flere synlige tilmeldinger, jo flere kommer der til.

Sidste tilmelding for kapsejlads er:

d. 22. august 2017 kl. 17.00,

så udvalget kan lave en deltagerliste.

Med sejler hilsen

Sejludvalget

Sejludvalg
Christian Lageri-Schmidt
Hirsevej 23 - 25
6100 Haderslev
74521148 / 4054 1148

sejludvalg@haderslevsejlclub.dk

Se hvordan sejladsen blev afviklet - lige her.