HSC_
Haderslev Sejl-Club.

Blå Bånd 2020.

Haderslev Sejl-Clubs Blå Bånd
d. 29. - 30. august 20
20

Fælles tur til Assens

Sejludvalget inviter til

Haderslevs Sejlklubs  Blå Bånd

d. 29-30 august 2020

Hyggekapsejlads og fælles tur til Assens.

Hyggekapsejlads:

Starten går Lørdag kl. 12.15 og der er  skippermøde kl. 10.00 i klubhuset hvor ruten vil blive oplyst med start og mål.

Der vil blive sejlet efter blå-bånd lystal, så alle sejlførende både  kan være med.

Alle, også de der ikke sejler kapsejlads, er velkommen til denne orientering.

Fællestur:

Sejlbåde og motorbåde.

Når sejlerne er kommet til Assens, hvor vi har lånt Tursejlernes klubhus, vil der være "fri bar" fra:

kl.17.30 - 18.30.

I klubhuset vil vi derefter hygge os med gril eller "indianerfrokost".

Tilmelding:

Tilmelding på liste i klubhuset eller på e-mail:

sejludvalg@haderslevsejlclub.dk

eller på

Mobil +45 40 54 11 48

Tilmeld dig, så sejludvalget kan lave en deltagerliste og  af hensyn til indkøb mm.

Sidste frist:

Sidste frist for tilmelding:

d.26. August 2020 kl. 17.00,

Venlig hilsen
Sejludvalget

 

 

7. august 2020