c

Top_
Haderslev Sejl-Club.

Uddybningen af Haderslev Havn 2019.

2019-04-04 Uddybningen af Haderslev Havn

2019-04-04 Uddybningen af Haderslev Havn:

Så er uddybningen af Haderslev Havn omsider gået i gang - dejligt!

Vi må nok indstille os på, at søsætningen af vores både bliver påvirket en smule.

Kranen er klar efter løfteprøver og service, så søsætningen indledes på lørdag, hvor de første ca. 13 både kommer i vandet.

Placering bedes foretaget på gæstepladserne og langs nordkajen.

I må alle regne med, at det bliver nødvendigt at flytte lidt rundt på bådene i den kommende tid.

Forhåbentlig er uddybningen afsluttet om en måneds tid, så alle både kan vende tilbage til deres tildelte pladser.

Uddybningsfartøjet er netop nu ved at grave sig vej gennem sejlrenden frem til indsejlingen til Andedammen, hvor vores gæve brobisser har afmonteret ca. 6 meter af C-broen, så uddybningsfartøjet kan komme ind.

Vi forventer også, at der ryger nogle pæle i svinget - nu må vi se.

Når Andedammen er uddybet (C1, C2 og C3), fortsætter uddybningen efter planen i E-området.

Hvis alt går efter planen, skulle de pågældende områder være uddybet til påske.

Herefter uddybes A1, A2 og dele af B. Om alt går vel, får vi forhåbentlig også uddybet en del langs nordsiden af vores A-bro.  

Som I måske ved, er Haderslev Sejlforenings kran brudt sammen, og der er derfor lavet en aftale om, at de kan blive søsat hos os.  

Jeg vil opfordre til, at vi alle glæder os over, at uddybningen er gået i gang, og at vi hjælper hinanden bedst muligt på tværs af klub og forening!

Se områdeinddeling og opmålinger her.  

 
Retur til Uddybning_2019.
 
 

2019-03-14 Afkortning af C-broen

Opdateret 4. april 2019.