Nye udhængsskabe til klubinformation.

Vort nuværende udhængsskab viste sig at være utilstrækkeligt til at kunne formidle klubbens informationsbehov, og vi har derfor indkøbt 2 ny aluminiumsskabe som er blevet hængt op på klubhuset.

Det nuværende af træ bibeholdes med information om:

  • Havnepladser,
  • Havneoversigter,
  • Optagnings- og søsætningsdatoer m.v..

Det ene nye skab placeret på endevæggen mod øst vil komme til at indeholde informationer til gavn for gæstesejlerne om f.eks.:

  • Toiletforhold,
  • Opkrævning af havnepenge og
  • Information fra Turistkontoret m.v.

Det andet nye skab placeret til højre for indgangen til klubhuset vil rumme:

  • Klubarrangementer og
  • Anden medlemsinformation.

Det skal indskærpes at et opslag max. må være i A3 format, da vi ellers vil få svært ved at få plads til alle opslagene. Nøgler til skabene opbevares hos alle de personer som har en A nøgle, d. v. s. primært bestyrelses- eller udvalgsformænd. Man kan imidlertid blot lægge opslagene i klubhuset hvorefter de vil blive hængt op hurtigst muligt. Der må derfor ikke længere hænges opslag op på glasfacaden på hver side af klubhusdøren.

Den tidligere restaurants menuskab til venstre for klubhusdøren vil fremover indeholde:

  • Brugervejledningen til vor adgangskontrol til klubhuset.