Top
Haderslev Sejl-Clubs vedtægter og regler, m.v..

Generalforsamlingen er Haderslev Sejl-Clubs højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til lovene. Valgene gælder for to år, men med valg hvert år. Genvalg kan finde sted.

Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes vedtægter og bestemmelser.
H.S.C. driver en ungdomsafdeling som er placeret på Søsportcenteret.

Klubben har indgået en lejeaftale med Haderslev Kommune som omfatter bro- og vandareal på sydsiden af fjorden samt et vandareal på 25 havnepladser på nordsiden. I lejeaftalens bestemmelser indgår desuden overholdelse af bestemmelserne i lokalplan 13.88-1 samt planbilag 2 & 3 for området.

Vi har valgt at samle al væsentlig information vedrørende vedtægter og regler under nedennævnte punkter, idet vi desuden henleder opmærksomheden på referaterne fra bestyrelsesmøderne samt generalforsamlinger som findes under punktet: "Bestyrelse".