Top_
Haderslevsejlclub.dk/_ARKIVET_/ 

   

Retur til
forrige side
HSC Arkiv

Haderslevsejlclub.dk/_ARKIVET_/

FORMÆND i HSC

   
   
   
   
   
formand@haderslevsejlclub.dk

Formandens opgaver

Se hele bestyrelsens historiske oversigt her:
Bestyrelsens_Historie_.htm 

   

Formanden er den daglige leder af klubben, og er koordinator for udvalgenes arbejde, samt følger op på de igangværende projekter og opgaver. 

Formanden har kontakten til Haderslev Kommune, naboklubben HSF, Kajakklubben, Dansk Sejlunion og herunder Lillebælt Syd kredsen og Søsportscentret mv.

Formanden har kontakten til vore sponsorer, der støtter HSC med annoncer, hvor der samtidig henvises til de pågældendes hjemmesider.

Bestyrelsen ønsker at være så åben som muligt over for medlemmerne, og agter at bruge hjemmesiden til kommunikation til medlemmerne.

Alle er velkomne til at kontakte formanden eller bestyrelsen, hvis man ønsker svar på spørgsmål, som ikke umiddelbart fremgår af klubbens vedtægter eller regler.

Spørgsmål kan rettes direkte til formanden eller via hjemmesiden under punktet: "kontakt os".
Forespørgslen vil herefter blive delegeret videre til den person i bestyrelsen, som har det pågældende ansvarsområde.

   
Linkene i kaserne nedenfor er fjernet for at undgå misforståelser.

Vedtægter
(Love)

Medlemsregulativ
(Kontingent regler)

Regulativ for broer
kraner og vinterplads.

Bestyrelsen

Sponsorer HSC

Sponsorliste

 Se de gældende regler her: http://www.haderslevsejlclub.dk/  
   

Meddelelser:

 
https://www.haderslevsejlclub.dk/ https://haderslevsejlclub.dk/_ARKIVET_/

Disse arkivdata er rettet 04-03-2023