Top_
Haderslevsejlclub.dk/_ARKIVET_/ 

   

Retur til
forrige side
HSC Arkiv

Haderslevsejlclub.dk/_ARKIVET_/

KASSERER i HSC

   
   
   
   
   
   

Se hele bestyrelsens historiske oversigt her:
Bestyrelsens_Historie_.htm 

   

Kassereren har ansvaret for klubbens økonomi og regnskab og forelægger dette på generalforsamlingen til godkendelse.

Har desuden ansvaret for opkrævning af kontingenter.

Kassereren fører klubbens medlemskartoteker og kartotek over aktive medlemmers (sovende) bådpladser.

Kassereren har et sæt spilleregler i form af vedtægterne vedrørende kontingent-opkrævningen, som stiller alle medlemmer ens.

Kontingentet opkræves for ét år ad gangen gældende fra 1. januar til 31. december.

Med henvisning til HSC´s medlemsregulativ følges denne procedure:

1. januar er sidste frist for rettidig udmeldelse af klubben.

I januar måned, normalt i midten af måneden, udsendes kontingentopkrævninger til alle medlemmer.

15. februar er sidste frist for rettidig indbetaling.

Inden 1. marts opgøres indbetalingerne.

1. marts udsendes rykkere nu med gebyr herfor.

Frist for betaling sættes til 14 dage.

Er betalingen ikke sket inden fristens udløb, sendes brev med oplysning om, at medlemskabet bringes til ophør i løbet af 8 dage. Er der en båd i vandet eller opstillet på vinterpladsen, skal den øjeblikkelig fjernes.

På bestyrelsesmødet i april besluttes evt. sletning af medlemmer der er i restance.

Opdateret 4. januar 2018

   
Linkene i kaserne nedenfor er fjernet for at undgå misforståelser.

Medlemsregulativ
(
Kontingent regler)

Kontingentsatser HSC
Se på ny side

Regnskab

Medlems logon

Havnepenge takst

Indmeldelse i HSC

 Se de gældende regler her: http://www.haderslevsejlclub.dk/  
   

Meddelelser:

 
https://www.haderslevsejlclub.dk/ https://haderslevsejlclub.dk/_ARKIVET_/

Disse arkivdata er rettet 04-03-2023