Top_
Haderslevsejlclub.dk/_ARKIVET_/ 

   

Retur til
forrige side
HSC Arkiv

Haderslevsejlclub.dk/_ARKIVET_/

Næstformænd i HSC

   
   
   
   
   
   

   
naestformand@haderslevsejlclub.dk

Se hele bestyrelsens historiske oversigt her:
Bestyrelsens_Historie_.htm

   

Næstformanden er formandens stedfortræder og påtager sig større specifikke opgaver såsom tilsyn med udlejede skure og er bestyrelsens bindeled til Flagmastelauget.

Næstformanden er den generalforsamlingsvalgte repræsentant i Søsportscenterets bestyrelse. Samtidig er han medlem af jollepladsudvalget ved Søsportscenteret.

Næstformanden varetager alle forsikringsforhold vedr. bygninger, plads og materiel - kran, traktor, både, trailere og joller.

Næstformand Jeppe Friis er på et møde d. 20. februar 2018, blevet valgt ind i Haderslev Kommunes Idrætssamvirke som bestyrelsesmedlem. 

Opdateret 3. april 2018

   
Linkene i kaserne nedenfor er fjernet for at undgå misforståelser.

Vedtægter
(Love)

Medlemsregulativ
(Kontingent regler)

Regulativ for broer
kraner og vinterplads.

 Se de gældende regler her: http://www.haderslevsejlclub.dk/
   

Meddelelser:

 
https://www.haderslevsejlclub.dk/ https://haderslevsejlclub.dk/_ARKIVET_/

Disse arkivdata er rettet 04-03-2023