Top_
Haderslevsejlclub.dk/_ARKIVET_/ 

   

Retur til
forrige side
HSC Arkiv

Haderslevsejlclub.dk/_ARKIVET_/

Sekretærer i HSC

   
   
   
   
   
   
 
   

Se hele bestyrelsens historiske oversigt her:
Bestyrelsens_Historie_.htm 

   

Sekretær + Webmaster 2020

   

Sekretæren styrer bestyrelsens kalender, indkalder til bestyrelsesmøder, fører klubbens protokol og laver referater.

Sekretæren medvirker efter aftale i afviklingen af klubbens sociale arrangementer.

Sekretæren oversætter desuden i nødvendigt omfang klubbens informationer til vore gæster til tysk og engelsk.

Sekretæren og kassereren arbejder sammen i forbindelse med opkrævning af kontingenter samt diverse skrivelser til medlemmerne.

Al ind- og udmelding, adresse- og telefonændringer foregår ved henvendelse til sekretæren.

Anmodning om broplads/vinterplads foretages via tilmeldingsblanketten, som findes på hjemmesiden (INDMELD_HSC).

Blanketten sendes til sekretæren, som tager den med på førstkommende bestyrelsesmøde, og meddeler herefter ansøgeren om resultatet.

Webmaster
Sekretæren er klubbens webmaster. (Se mere her)

Arbejdet med hjemmesiden foretages i tæt kontakt med webredaktør Bruno Junker indtil 2020.

Fra 2021 varetager Benny Skødt-Rasmussen hjemmesiden https://www.haderslevsejlclub.dk/

og Bruno Junker varetager opbygningen af arkivet (Det historiske arkiv) http://haderslevsejlclub.dk/_ARKIVET_/.

Hjemmesiden er bestyrelsens hovedinformationskilde til medlemmerne, og hjemme-siden ajourføres løbende med aktivitetskalender, referater, nyheder og opdateringer.

Medlemsindlæg kan foretages via hjemmesidens punkt: "kontakt os" eller på webmaster@haderslevsejlclub.dk.

Sekretæren administrerer og ajourfører klubbens eventuelle venteliste.

Opdateret 12. juni 2018

   
Linkene i kaserne nedenfor er fjernet for at undgå misforståelser.

Udhængsskabe ved klubhuset

 Se de gældende regler her: http://www.haderslevsejlclub.dk/
   

Meddelelser:

 
https://www.haderslevsejlclub.dk/ https://haderslevsejlclub.dk/_ARKIVET_/

Disse arkivdata er rettet 04-03-2023