Top_
Haderslevsejlclub.dk/_ARKIVET_/ 

   

Retur til
forrige side
HSC Arkiv

Haderslevsejlclub.dk/_ARKIVET_/

Ungdomsudvalget 2020

   
   
   
   
   
   
 
   
 

Ungdomsudvalget 2020

Ungdomsudvalg.
Nicolai Ebbesen
Mobil: ** ** ** **

Mailadresse /

 

Links:

HSC-Ungdom

 

 

Ungdomsudvalg.
Medlem

Sven Daberkow (Valgt 2019)

Mobil: ** ** ** **
Mailadresse /
 
 

Ungdomsudvalg.
Medlem
Stefan Olsen (Valgt 2019)
Mobil: ** ** ** **
Mailadresse /
 

Haderslev Sejl-Clubs ungdomsafdeling har som målsætning at lære børn og unge at sejle, at give dem færdigheder til at deltage i kapsejlads og styrke deres sociale udvikling.

Færdighederne på vandet søges opnået ved kvalificeret undervisning, som skal give børnene tryghed og glæde ved at sejle. I den videre udvikling tages hensyn til både alsidighed og det sportslige aspekt. Det sociale miljø skabes af forældre, trænere og børn i forening med engagement og motivation for at give børnene trygge rammer at udvikle sig i.

Ungdomsudvalgsformanden er medlem af HSC´s jollepladsudvalg ved Haderslev Søsportscenter, samt mødeindkalder for møder i Jollepladsudvalget.

Ungdomsudvalget arrangerer kapsejladser og stævner – både på Haderslev Dam og på Haderslev Fjord, til gavn og glæde for ungdomssejlerne.

Ungdomsafdelingens aktivitetskalender finder du på den nye side under:
https://www.haderslevsejlclub.dk/udvalg/ungdomsudvalget/ 

På ungdoms afdelingens vegne

 

   

Meddelelser:

 
https://www.haderslevsejlclub.dk/ https://haderslevsejlclub.dk/_ARKIVET_/

Disse arkivdata er rettet 04-03-2023