Top_
Haderslevsejlclub.dk/_ARKIVET_/ 

   

Retur til
forrige side
HSC Arkiv

Haderslevsejlclub.dk/_ARKIVET_/

Kontingenter m.v. 2020.

   
Top_
Haderslev Sejl-Club.
Kontingent

Haderslev Sejl-Club.

Kontingenter m.v. 2020.

Kontingenter uden båd:

Årligt

Aktivt kontingent                                                                            

kr. 1.000,00

Aktivt kontingent (midlertidig uden båd) #1:                                                  

kr. 1.000,00

Passivt kontingent                                                                  

kr. 300,00

Ung senior (18-25 år)                                                              

kr. 600,00

Junior (indtil 18 år)                                                                   

kr. 500,00

Familie A (voksne)                                                                   

kr. 300,00

Familie B (børn)                                                                             

kr. 200,00

Medlemskab efter 1. juli (½ kontingent)                                         

kr. 500,00

 

Kontingenter med båd: (indbetalt broindskud)

Årligt

Broplads inkl. aktivt kontingent, vinteropbevaring og 2 x kranløft inden for de ordinære søsætnings- og optagningsperioder.

< 2,5 m                                                                                   

kr. 3.200,00

2,5 - 2,99 m                                                                             

kr. 3.400,00

3 – 3,49 m                                                                                

kr. 3.800,00

3,5 – 4 m

kr. 4.000,00

> 4 m

kr. 4.200,00

Der kan pt. ikke indbetales broindskud.

 

 

Kontingenter med båd: (uden indbetalt broindskud)

Bropladsleje inkl. aktivt kontingent, vinteropbevaring og 2 x kranløft inden for de ordinære søsætnings- og optagningsperioder

< 2,5 m

kr. 7.200,00

2,5 – 2,99 m

kr. 7.600,00

3 – 3,49

kr. 8.000,00

3,5 – 4 m

kr. 8,400,00

> 4 m

kr. 8.800,00

Venteliste til bropladsleje inkl. passivt kontingent

kr. 400,00

 

Modulopbygning af øvrige priser: (Betingelse: Aktivt kontingent)

Vinteropbevaring på land/i vand inkl. 2 x kranløft inden for de ordinære søsætnings- og optagningsperioder #2:

< 2,5 m

kr. 2.200,00

2,5 – 2,99 m

kr. 2.400,00

3 – 3,49 m

kr. 2.600,00

3,5 – 4 m

kr. 2.800,00

> 4 m

kr. 3.000,00

 

Bropladsleje gælder fra søsætning til optagning

<2,5 m

kr. 4.000,00

2,5 – 2,99 m

kr. 4.200,00

3 – 3,49 m

kr. 4.400,00

3,5 – 4 m

kr. 4.600,00

> 4 m

kr. 4.800,00

 

Sommeropbevaring på pladsen #3:

< 2,5 m

kr. 1.800,00

2,5 – 2,99 m

kr. 2.000,00

3 – 3,49 m

kr. 2.200,00

3,5 – 4 m

kr. 2.400,00

> 4 m

kr. 2.600,00

Parkering af tom bådvogn (Sommer eller vinter)

kr. 200,00

Kranløft: Medlemmer - ekstra kranløft (uden for de ordinære søsætnings- og optagningsterminer)


kr. 250,00

Havarister                                                                              

kr. 500,00

Andre                                                                                 

kr. 1.500,00

Standplads efter kranløft (14 dage fri, herefter dagspris i overensstemmelse med bådens bredde)

 

Brug af mastekran uden aktivt kontingent/gæstesejlere

kr. 300,00

 

Jolleplads ved Søsportscentret: (Betingelse: Aktivt kontingent)

1 jolleplads, HSC's jolleplads, Haderslev Søsportscenter

kr. 200,00

 

 

 

#1: Både ved indbetalt broindskud og uden indbetalt broindskud, men p.t. ikke har båd, kan man vælge kun at betale aktivt kontingent kr. 1000,- og bibeholde retten til en bådplads.

Man overgår herefter på venteliste med første prioritet til ny broplads, når der bliver en plads ledig.

Hvis man vil sikre, at en broplads er ledig ved anskaffelse af ny båd, skal man fortsat vælge "Kontingenter med båd: (indbetalt broindskud)” eller ”Kontingenter med båd: (uden indbetalt broindskud)”, hvor bropladslejen inkl.. aktivt kontingent, vinteropbevaring og 2 x kranløft afhænger af bådbredden.

 

#2: Vinteropbevaring gælder vinterperioden fra første officielle optagningsdato til sidste søsætningsdato.

 

#3: Opkrævning for sommeropbevaring vil blive udsendt umiddelbart efter sidste søsætningsdato.

 

Vedtaget på Generalforsamlingen 23. november 2019.

Opdateret 7. januar 2020.

 
https://www.haderslevsejlclub.dk/ https://haderslevsejlclub.dk/_ARKIVET_/

Disse arkivdata er rettet 12-04-2022