Top_
Haderslevsejlclub.dk/_ARKIVET_/ 

   

Retur til
forrige side
HSC Arkiv

Haderslevsejlclub.dk/_ARKIVET_/

Uheld førte til hjælp fra HSC medlem

 

Dato mangler? 2007-99-99

Jeg kan ikke lade være med at bringe en artikel om det at hjælpe andre som kommer i akut nød.

 

Erling og Jette Skov var på tur i Rødtop (Maxi  87) til Assens og lå fortøjet i havnen i umiddelbart nærhed af en tysk sejler som i forbindelse med landgang falder og slår sig voldsomt. Det blev hurtigt klart, at mandens ene arm måtte være brækket og han bliver kørt på skadestuen i Assens.

De konstaterer at albuen er brækket, men vil ikke behandle ham på grund af bruddets karakter, men henviser ham til et tysk hospital.

Tilbage står konen med deres nye 37' sejlbåd som er hjemmehørende i Slien og aner ikke levende råd om hvordan hun skal få båd og mand hjem fra Assens til Maasholm.

Her træder Erling Skov alias "stump" i karakter og tilbyder at sejle med ægteparret til Maasholm. Manden lå om læ på køjen og konen og Erling sejlede de mange sømil til Slien.

Det skete imidlertid ikke uden komplikationer, idet vinden døde undervejs så farten kun lå på ca. 2 knob. Da motoren skulle startes istedet, gik den i stå efter kort tid og ville ikke starte igen, selvom Erling udluftede motoren og tanken var 3/4 fuld. Derfor måtte de fortsætte for sejl og gå i havn for sejl, hvilket gudskelov gik flot.

Det viste sig, at konen havde lukket for brændstofhanen i stedet for gassen på grund af ukendskab med den nye båd.

"Stump" dukkede op i Assens igen lørdag aften efter 2 døgns fravær og jeg er fuld af beundring over, at nogen stadig vil gå langt for at hjælpe andre i nød.

Med sejlerhilsen
 

 
https://www.haderslevsejlclub.dk/ https://haderslevsejlclub.dk/_ARKIVET_/

Disse arkivdata er rettet 12-04-2022