Tilmeldingsskema - Generalforsamlingsfest den 21. November 2009
       
DATO
Navne på tilmeldte kr. 125,00 pr. person
Torsk
Wienerschnitzel
12-10-09 Lars Knudsen 1  
13-10-09 Finn Bramm og frue 1 1
13-10-09 Claus og Søsser Persson 1 1
14-10-09 Alice og Per Fløjstrup 2  
15-10-09 Jan og Anni Andreasen   2
15-10-09 Heinrich "Sømand" Jespersen og frue 2  
16-10-09 Ebba og Finn Laursen 1 1
16-10-09 Karen og Alexander Berggren 2  
16-10-09 Marianne og Bent Christensen 2  
17-10-09 Ingrid og Poul Erik Albret 2  
17-10-09 J & U Autzen 2  
18-10-09 Tove Andreasen og John Rasmussen 2  
19-10-09 Kaj og Kirsten Thomsen 1 1
22-10-09 Karen og Marius Terp   2
22-10-09 Preben og Gitte Elmelund Mørch 1 1
22-10-09 Jadwiga og Peter Andresen   2
22-10-09 Marianne Schütze 1  
22-10-09 Inger og Carsten Mikkelsen 2  
22-10-09 Helge og Werner Boisen   2
23-10-09 Egon Ravn 2  
23-10-09 Erik Ejlertsen   1
23-10-09 Svend Nielsen   1
23-10-09 Kirsten og Hans Henrik Hansen   2
24-10-09 Laila og Peter Lund   2
24-10-09 Sonja og Eigil Jensen 2  
24-10-09 Bent Gelken 1  
24-10-09 Johanne og Jørgen Rosenkilde 2  
25-10-09 Gert K. Petersen & Anne-Marie Bruun   2
26-10-09 Elly og Jens Harder 1 1
26-10-09 Marie Jørgensen & Christian Lageri-Schmidt 2  
27-10-09 Mie og Rolf Lageri-Schmidt 2  
27-10-09 Alice Knudsen & Jan Rene Henningsen   2
28-10-09 Peter Clausen 1  
30-10-09 Jette og Jens Gjerum 2  
04-11-09 Preben Jørgensen 1  
04-10-09 Tine Christensen 1  
08-11-09 Søren og Anneli Meng 2  
  Tilmelding til festen er nu slut - 66 deltagere 42 24