Referat fra Bestyrelsesmøde

Torsdag den 07. januar 2010

 

Tilstede: Jens, Hans Henrik, Claus, Alice, Lars, Anders, Heinrich, Finn

Afbud:

 

1. Tilføjelser til dagsorden

 

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Referatet fra sidst blev godkendt og underskrevet.

 

3. Meddelelse fra formanden

3.1 Da der, igen i år, efter bådoptagningen, har været indbrud i flere både, har bestyrelsen besluttet at der opsættes lysspots med bevægelsessensorer samt videokameraer, Disse skal virke i perioden fra bådoptagning til søsætning og vil være klar til bådoptagning 2010.

3.2 Udover de arrangementer der annonceres i nyhedsbrevet som udsendes med kontingentopkrævningen medio januar vil der fra bestyrelsens side ikke blive arrangeret flere arrangementer. Der bakkes dog gerne op om arrangementer arrangeret af aktivitetsudvalget eller andre medlemmer af klubben.

3.3 Der vil ikke blive udsendt yderligere nyhedsbreve i 2010 til medlemmer, men alle opfordres til at tilmelde sig nyhedsmail, således at man kan holde sig opdateret omkring vigtige informationer omkring klubben.

3.4 HSC er i år vært for fællesmødet med HSF, Kajakklubben og kommunen. Mødet afholdes i begyndelsen af februar med deltagelse af formand, næstformand, kasserer, havnemester og kapsejladsudvalgsformand fra HSC. Claus sørger for det videre forløb og mad (wienerschnitzel).

 

4. Status og beretning af udvalgene

 

5. Næstformand

5.1 Der er indhentet tilbud fra produktionshøjskolen på etablering af legeplads på ca. 57.500,00 ekskl. moms. Prisen er udelukkende materialer da vi ikke skal betale arbejdsløn. Beløbet er højere end det allerede estimerede, men bestyrelsen gav grønt lys for videre bearbejdelse af projektet. Endelig beslutning om beløbets størrelse vil derefter blive taget.

 

6. Kasserer

 

7. Broudvalg

 

8. Pladsudvalg

8.1 Husk at bådstativer og vogne skal mærkes med navn og telefonnumre. Såfremt dette ikke er bragt i orden inden bådoptagning 2010, vil båden ikke blive sat på land !!! Dette vil også blive meddelt i nyhedsbrevet til alle medlemmer.

8.2 Der står flere gamle bådstativer (uden navn og telefonnummer) på vestpladsen som ikke har været i brug de seneste 3-4 år. Såfremt disse ikke er markeret med navn og telefonnummer senest ved bådoptagning 2010 vil de blive solgt på auktion/skrottet.

 

9. Sekretær

9.1 Der skal bestilles dagsmærkater til både (gæstesejlere). Claus indhenter tilbud på forskellige drøftede løsninger.

 

10. Kapsejladsudvalg

 

11. Ungdomsudvalg

11.1 Ungdomsafdelingen er/har været i gang med større oprydningsarbejde så det ser ud til at begge Kegnæsjoller kan blive låst inde i Søsportscentret. Pladsen vil være trang og der indkøbes nye næsehjul til bådvognene således at de nemt kan flyttes rundt.

11.2 Jævnfør punkt 5.2 ved sidste bestyrelsesmøde er der bestilt branddør. Der isættes nyt låsesystem og Anders fører kontrol med hvor mange og hvem der skal have nøgle til denne dør.

11.3 Der er indhentet tilbud på ny motor til den ene Kegnæsjolle på ca. 30.000 kr. ekskl. moms, til erstatning for den motor der blev stjålet sidste år. Beløbet blev godkendt (vi har modtaget erstatning fra forsikringen på ca. samme beløb). Det undersøges pt. om der forligger aftale omkring 1. service af den eksisterende motor vi har til den ene Kegnæsjolle.

 

12. Opfølgning på generalforsamling

12.1 Investering i trækvogne – Udskudt til drøftelse på bestyrelsesmøde i februar 2010

12.2 Etablering af ”udendørs køkken” ved klubhuset – Udskudt til drøftelse på bestyrelsesmøde i februar 2010

12.3 Arbejdsaften – Det blev besluttet at vi afholder fælles arbejdsaften torsdag den 27.05.10 fra kl. 16 eller fra hvornår man har mulighed for at deltage. Havnemester/pladsmester/næstformand udarbejder liste og planlægger de arbejdsopgaver der ønskes lavet den aften. Arbejdsaftenen vil også blive annonceret i nyhedsbrevet og alle opfordres til at deltage.

 

13. Eventuel

 

 

Med venlig hilsen

Alice Fløjstrup

Sekretær HSC