Ordinær generalforsamling afholdt den 19. november 2011

På den netop afsluttede generalforsamling var der vagtskifte i bestyrelsen og der blev valgt ny formand og havnemester.

Ny formand: Erik Ejlersen

Ny havnemester: Harry Reinholdt

Ny hjemmesideredaktør: Steffen Yde (næstformand)

Det betyder derfor også at følgende bestyrelsesmedlemmer nu er blevet menige medlemmer:

Afgået formand: Claus Persson

Afgået hjemmesideredaktør: Claus Persson

Afgået havnemester: Lars Knudsen

Afgået kapsejladsformand: Hans Henrik Hansen

De afgående bestyrelsesmedlemmer vil gerne takke alle for den opbakning vi har haft gennem de sidste 5 år og håber I alle vil støtte op om den nye bestyrelse så de kan udvikle klubben yderligere til glæde for at alle.

Claus Persson