Top_
Haderslevsejlclub.dk/_ARKIVET_/ 

   

Retur til
forrige side
HSC Arkiv

Haderslevsejlclub.dk/_ARKIVET_/

Standerstrygning 2020

   

Standerstrygning 2020

 

Haderslev Sejl-Club har afholdt   standerstrygning

Lørdag den 24. oktober 2020 kl. 14.30

med formindsket tilskuerskare".


P.g.a. den verserende Covid-19 situation, må vi kun være 50 personer samlet udendørs, og at der bør holdes afstand på 1-2 meter til andre.

I år serveres der ingen kaffe/kage m.v., p. g. r. Covid-19 situationen.


(
Se tidligere udsendte retningslinjer - Opdateret 23. oktober 2020.)


 

Formandens tale Standernedhaling 2020

Formandens tale

Standernedhaling den 24. okt. 2020

Velkommen til standernedhaling.

Traditionen tro vil jeg både skue lidt tilbage og lidt frem:

Vi har haft en rimelig god sommer med lidt vekslende vejrforhold, men trods alt med fine muligheder for oplevelser på vandet. Sidst på sommeren var der god tilslutning til det traditionelle Blå-Bånd-stævne til Assens, hvor ca. 25 deltog i det sociale arrangement i Assens Tursejleres klubhus. Vi har i sommerhalvåret mødtes til grill om onsdagen undtagen i skolernes sommerferie. I år er onsdagene med grill blevet forlænget pga. COVID-19 -situationen, og hvornår seniorgruppens ca. 50 medlemmer igen kan mødes i klubhuset i vinterhalvåret onsdag formiddag til kaffe og rundstykker, står med de seneste meldinger hen i det uvisse.

Stor tak til Benny og Heine for indsatsen her i sommersæsonen.

Pga. af corona-pandemien har mange danskere i år valgt eller været tvunget til at holde ferie i Danmark, og det har vi i klubben også kunnet mærke på antallet af gæstesejlere og autocampere. Der har i runde tal været 1900 overnatninger – 1100 gæstebådsovernatninger og 800 autocamperovernatninger. Det er noget af en rekord.

Til trods for corona har det ikke skortet på de frivilliges aktiviteter:  

·         Bøjelauget har været på fjorden og udskiftet turbøjerne, som er blevet flittigt benyttet.  

·         Medlemmerne af vores Flagmastelaug har også været aktive. Netop nu er de ved at lægge sidste hånd på værket med at lave en ny indramning af legepladsen. Soklen er klar og topplanken er i produktion.  

·         Området med grillplads og borde/bænksæt grænsende op til legepladsen er blevet ryddet for buskads og planeret, og en højvandssikring er påbegyndt. Heinrich, Kalle og Erling har virkelig været i gang.  

·         Netop i disse dage får vi tilkørt jord til udbygning af højvandssikringen, så vi undgår, at klubhuset pludselig står under vand ved ekstraordinært højvande. Efter aftale med kommunen har vi fået lov til at udvide volden hele vejen til på den anden side af legepladsen.  

·         Marius og Hans Henrik har sørget for ”snublelys” på den nye bro fra klubhuset og ud til B-broen.  

·         Bådoptagningen er godt i gang, og det er dejligt at se, hvor flot det kører med tidsbestilling hos Heinrich og kranbetjening ved gamle og nye kranførere. Velkommen til de nye, der er kommet eller undervejs.  

·         Havnemester Ges har haft en travl sæson med tildeling pladser til nye medlemmer og ændret placering af gamle. Inden for de sidste par måneder har han i samarbejde med pladsmanden stået for styringen af Brolars’s pæleramning, hvor der både er blevet rammet 10 nye borerør ved gæstepladserne og udskiftet 10 træpæle forskellige steder, hvor det var tiltrængt.  

Længe leve det frivillige arbejde og stor tak til alle jer, der hjælper og sørger for, at vi har en attraktiv klub.  

Nogle af jer skulle have deltaget i dagens orienteringsmøde om mulighederne med mobile bådstativer m.m.

Vi har i den 11. time aflyst mødet og udsat det på ubestemt tid.

Jeg vil slutte med at ønske os alle en god vintersæson. Om ses vi til den ordinære generalforsamling lørdag den 28. nov. kl. 15. Det står endnu lidt hen i det uvisse. På bestyrelsesmødet på mandag vil vi drøfte situationen og tage bestik ud fra de seneste udmeldinger fra sundhedsmyndighederne og regeringen.  

Der er i dag desværre hverken kaffe eller kage, men en øl eller en vand til udendørs nydelse kan vi da byde på.

Haderslev Sejl-Club længe leve -----       HSC                                                  Carsten

 

Fotos fra standernedhaling den 24. oktober 2020.

 

 

 
 
https://www.haderslevsejlclub.dk/ https://haderslevsejlclub.dk/_ARKIVET_/

Disse arkivdata er rettet 30-12-2022