Top_
Haderslevsejlclub.dk/_ARKIVET_/ 

   

Retur til
forrige side
HSC Arkiv

Haderslevsejlclub.dk/_ARKIVET_/

Protokol 2018

   

Protokolsamling for  for Haderslev Sejl-Club

     - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 -

     - 2016 - 2017 - 2018  - 2019 - 2020 - 2021.
 
Mødereferater: Tid og sted:
2018-01-24_Referat_Bestyrelsesmoede.pdf - kl. 19:00 i klubhuset.
2018-02-28_Referat_Bestyrelsesmoede.pdf  - kl. 19:00 i klubhuset.
2018-04-03_Referat_Bestyrelsesmoede.pdf - kl. 18:00 i klubhuset.
2018-04-19_Referat_fra_møde_med Havneforeningerne_Haderslev_havn-Kommune_.pdf - kl. 18:00 i klubhuset.
2018-04-25_Referat_Bestyrelsesmoede.pdf - kl. 19:00 i klubhuset.
2018-05-23_Referat_Bestyrelsesmoede.pdf - kl. 19:00 i klubhuset.
2018-06-27_Referat_Bestyrelsesmoede.pdf - kl. 18:00 i klubhuset.
2018-08-29_Referat_Bestyrelsesmoede.pdf - kl. 19:00 i klubhuset.
2018-09-26_Referat_Bestyrelsesmoede.pdf - kl. 18:00 i klubhuset.
2018-09-26_Referat_Ekstraordinær_Generalforsamling_.pdf - kl. 19:00 i klubhuset.
2018-10-24_Bestyrelsesmoede.pdf   - kl. 18:00 i klubhuset.
2018-11-17_Referat_Ordinær_Generalforsamling_.pdf  - kl. 15:00 i klubhuset.
2018-12-11_Referat_Bestyrelsesmoede.pdf  - kl. 18:00 i klubhuset.
 
Kommende mødedatoer:  
Se 2019 her.  
 

Opdateret 30-12-2022

 
https://www.haderslevsejlclub.dk/ https://haderslevsejlclub.dk/_ARKIVET_/

Disse arkivdata er rettet 30-12-2022