Top_
Haderslevsejlclub.dk/_ARKIVET_/ 

   

Retur til
forrige side
HSC Arkiv

Haderslevsejlclub.dk/_ARKIVET_/

Bestyrelsen
anno 2020
ses her nedenfor

   
   

Formand.
Carsten Mikkelsen
Mobil: ** ** ** **
Mailadresse /

Valgt 25. november 2017

Næstformand.
Jeppe Friis
Mobil: ** ** ** **
Mailadresse /

 Valgt 25. november 2017

 
Kasserer.
Lars Stryhn Poulsen
Mobil: ** ** ** **
Mailadresse /
 

Sekretær + Webmaster.
Benny Skødt-Rasmussen
Mobil: ** ** ** **
Mailadresse /

Valgt 26. november 2016

   
Pladsmester.
Heinrich Jespersen
Mobil: ** ** ** **
Mailadresse /
 

Havnemester.
Gert Kloth Petersen
Mobil: ** ** ** **
Mailadresse /
   

Sejludvalg.
Christian Lageri-Schmidt
Mobil: ** ** ** **
Mailadresse /

 

Ungdomsudvalg.
Nicolai Ebbesen
Mobil: ** ** ** **
Mailadresse /
 
   
Klubhusudvalget.
Formand
Svend Nielsen
Mobil: ** ** ** **
Mailadresse /

Der er afholdt generalforsamling
d. 17. november 2018.
Herefter er det den genvalgte bestyrelse
der her på siden står ved roret.

Næste Generalforsamling afholdes
d. 21. november 20
20

Se mere her.

 

Se hele bestyrelsens historiske oversigt her:
Bestyrelsens_Historie_.htm 

 

 

Valgt til bestyrelsen anno 2020

 
Haderslev Sejl-Clubs bestyrelse og udvalg:
   

Formand

Carsten Mikkelsen.

   

Næstformand

Jeppe Friis.
   

Kasserer

Lars Stryhn Poulsen.

   

Sekretær

Benny Skødt-Rasmussen.
   

Havnemester

Gert Kloth Petersen (2019).

   

Pladsmester

Heinrich Jespersen.
   
Sejludvalgsformand

Christian Lageri-Schmidt.

   
Ungdomsudvalgsformand Nicolai Ebbesen.
   
Klubhusudvalgsformand Svend Nielsen.
 
2 suppleanter til bestyrelsen:
1. suppleant. Heine Christiansen.
2. suppleant. Søren Nielsen
 Valg af to suppleanter til bestyrelsen: Heine Christiansen – genvælges som 1. suppleant.  – nyvælges som 2. suppleant. .

Valg en revisorsuppleant: Peter W. Clausen – nyvælges.

Valg af et medlem til Søsportscenterets bestyrelse: Jeppe Friis – genvælges.
 

Broudvalg:

Broformænd

Bro A:         Karl ”Kalle” Jespersen (2019).
   
Bro B: Tom Hundebøl (2018).
   
Bro C: Hans Peter Hjort (2019).
   
Bro D: Erling Basse (2019).
   
Bro E: Erling Skov.
   
Bro N:  Jeppe Friis.
 

Pladsudvalg:

Pladsassistenter
 

Jørgen Rosenkilde

   
 

?

 

Sejludvalg:

Sejludvalgsmedlemmer

   
  Bjarne Winther
   
  Lars Poulsen
   
  Bent Christensen 
 

Ungdomsudvalg:

Ungdomsudvalgsmedlemmer

 

 

Nicolai Ebbesen

   
 

Sven Daberkow

   
 

Stefan Olsen

 

Klubhusudvalg:

Udvalget vælger selv sine medlemmer. 

 

 

Interne revisorer:

  Werner Boisen
   
  Hans Peter Jensen
 

Revisorsuppleant:         

  Peter W. Clausen
   
 

Repræsentant til Søsportscentret:            

  Jeppe Friis
   
 

Reference: 2017-11-25_Referat_Generalforsamling_2017_.pdf

Opdateret 27. november 2019.

 
https://www.haderslevsejlclub.dk/ https://haderslevsejlclub.dk/_ARKIVET_/

Disse arkivdata er rettet 04-03-2023