HSC
Haderslev Sejl-Club.

Generalforsamling 2020.

Haderslev Sejl-Club afholder ordinær generalforsamling

i henhold til klubbens vedtægter med efterfølgende medlemsfest

d. 28. november 2020, kl. 15.00.

Uddrag fa referat fra bestyrelsesmødet af 26. oktober 2020.
Forberedelse til GF d. 28.11.2020, kl.15.00. Bestyrelsen blev efter en kort debat enige om, at udsætte GF på ubestemt tid, igen p.gr.a. Covid-19-situationen. Regnskabet udsendes til info til medlemmerne via Conventus, og lægges endvidere på hjemmesiden – sikret m. password. BSR sætter annonce i dagspressen (Haderslev Ugeavis) i uge 46, samt meddeler udsættelsen til medlemmerne via Conventus og på hjemmesiden.
Ref.: Uddrag fa referat fra bestyrelsesmødet af 26. oktober 2020.
 

Forberedelser/overvejelser til Generalforsamling 2020.

Planlagt dato: 28. nov. 2020, kl. 15.00.

Som situationen er pt. er der store chancer for, at der kan forekomme en udskydelse af Generalforsamlingen.

Alternativt må vi se os om efter andre lokaliteter, hvor vi kan afholde GF på betryggende måde.

Vi afventer udviklingen i Covid-19 situationen.

 
Ref.:
2020-09-28_Referat_Bestyrelsesmoede.pdf (Pkt. 3).

Indkaldelse og dagsorden m.v.:

Generalforsamling
 
Foreløbig indkaldelse 2020
TILGÅR:

Tilmelding
TIL FÆLLESSPISNING.

TILGÅR:

 

 

 Deadline for tilmelding
TILGÅR:

 
> Generalforsamling <

Endelig indkaldelse 2020
TILGÅR:

 
> Generalforsamling - Forslag <

Indkomne forslag – til godkendelse:
TILGÅR:

 
Årsregnskab

1. Se årsrapport og regnskab for 2019/2020 her.
   
udsendt 6. november 2020.

   

 Referat:

 TILGÅR:

   

Opdateret 06. november 2020.