Top_
Haderslevsejlclub.dk/_ARKIVET_/ 

   

Retur til
forrige side
HSC Arkiv

Haderslevsejlclub.dk/_ARKIVET_/

Protokolsamling for  for Haderslev Sejl-Club:

   

Protokolsamling for  for Haderslev Sejl-Club

     - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 -

     - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 -2021.

Haderslev Sejl-Clubs årlige ordinære generalforsamling.

HSC har sidst afholdt ordinær generalforsamling , lørdag d. 23. november 2019.

HSC afholder normalt  ordinære generalforsamlinger
i henhold til klubbens vedtægter, i november måned hvert år.

Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle klubbens anliggender.
Klubben afholder ordinær generalforsamling hvert år, så vidt muligt i sidste halvdel af november.
Der indkaldes til generalforsamling med mindst 3 ugers varsel ved meddelelse på klubbens hjemmeside, i dagspressen (Haderslev Ugeavis og JyskeVestKysten), samt ved opslag i klubhuset og i Udhængsskabet med angivelse af en foreløbig dagsorden. > Stemmeret i henhold til vedtægterne:
Se vedtægterne her.  

Se arkivdata fra tidligere forsamlinger på nedenstående link:

Protokolsamling for  for Haderslev Sejl-Club

   

2020 - 2021 >>> Ny side >>>

https://www.haderslevsejlclub.dk/klubben/referater-m-v/

   
Link nedenfor er til referater:
Generalforsamlinger: Bestyrelsesmøder
   

https://www.haderslevsejlclub.dk/klubben/referater-m-v/

2021 - >>>>>

   

Generalforsamling_2020.htm
Se særlige overvejelser
omkring Generalforsamling.

Generalforsamling 2020 i Haderslev Sejl-Club
udsættes p. g. a. Covid-19.
Se meddelelsen her.

2018 - 2019 - 2020

Arkivdata i protokollen ligger på den
originale side som der er skrevet på.

   

 2014 - 2015 - 2016 - 2017

Arkivdata i protokollen ligger på den
originale side som der er skrevet på.

   

 2010 - 2011 - 2012 - 2013

Arkivdata i protokollen ligger på den
originale side som der er skrevet på.

   

2006 - 2007 - 2008 - 2009

Arkivdata i protokollen ligger på den
originale side som der er skrevet på.

   

 
https://www.haderslevsejlclub.dk/ https://haderslevsejlclub.dk/_ARKIVET_/

Disse arkivdata er rettet 30-12-2022