Top_
Haderslevsejlclub.dk/_ARKIVET_/ 

   

Retur til
forrige side
HSC Arkiv

Haderslevsejlclub.dk/_ARKIVET_/

Meddelelser fra Formanden.
Arkivdata fra 2020.

   

Meddelelse af 4. november 2020.

 Meddelelse af 4. november 2020:

Generalforsamling 2020 i Haderslev Sejl-Club udsættes p. g. a. Covid-19.
 

Uddrag fa referat fra bestyrelsesmødet af 26. oktober 2020.
Forberedelse til GF d. 28.11.2020, kl.15.00. Bestyrelsen blev efter en kort debat enige om, at udsætte GF på ubestemt tid, igen p.gr.a. Covid-19-situationen. Regnskabet udsendes til info til medlemmerne via Conventus, og lægges endvidere på hjemmesiden – sikret m. password. BSR sætter annonce i dagspressen (Haderslev Ugeavis) i uge 46, samt meddeler udsættelsen til medlemmerne via Conventus og på hjemmesiden.
Ref.: Uddrag fa referat fra bestyrelsesmødet af 26. oktober 2020.
 

Se meddelelsen udsendt i Conventus her.

Med sejlerhilsen

 

Opdateret 4 november 2020.

 

 Meddelelse af 6. oktober 2020:

Standerstrygning 24. oktober 2020 kl. 14.30.


Haderslev Sejl-Club har afholder standerhejsning "med formindsket tilskuerskare"
lørdag d. 24. oktober 2020 kl. 14.30.

 

Da der er flere aktiviteter denne dag, ser dagens program således ud:
 

 • Kl. 09.00 - 16.00: Optagning af både.
  Ring til pladsmesteren i god tid, så vi kan aftale hvad tid det kan blive din tur til at kommer op.
  Der skal bruges hjelm og i skal være to mand når båden skal op:
  Se meddelelsen og datoerne her.

   

 • Kl. 13.00: Medlemsmøde-1/2.
  For at få belyst forholdene omkring bådstativer og løftevogne, har vi inviteret firmaet LP Yacht til at komme og fortælle om deres mobile bådstativer og deres løftevogne.
  (Se indkaldelse for tilmelding m.v. (Max 25 personer)).
  Indendørs aktiviteter:
  Pga. den verserende Covid-19 situation (Se tidligere udsendte retningslinjer),
  må vi kun være 25 personer i klubhuset.

   

 • Kl. 14.30: Standerstrygning Kl. 14.30.
  Standerstrygning kl. 14.30 "med formindsket tilskuerskare".

  Udendørs aktiviteter:
  Pga. den verserende Covid-19 situation (Se tidligere udsendte retningslinjer),
  må vi kun være 50 personer samlet udendørs, og at der bør holdes afstand på 1-2 meter til andre.

  I år serveres der ingen kaffe/kage m.v., p. g. r. Covid-19 situationen.
  Se formandens tale her

   

 • Kl. 15.00: Medlemsmøde-2/2.
  Dette medlemsmøde har samme indhold som møde nr. 1 og afholdes kun, hvis
  der er flere end 25 tilmeldte til det første møde kl. 13.00.
  (Se indkaldelse for tilmelding m.v.).

 

Med sejlerhilsen

 

 

Opdateret 16. oktober 2020

Standerhejsning 2020

 Meddelelse af 16. maj 2020:

Haderslev Sejl-Club har afholdt standerhejsning "uden tilskuerskare" og har derfor som lovet, filmet begivenheden efter bedste evne.

 

Se optagelserne her - TRYK PÅ BILLEDET.

 

 

 

Med sejlerhilsen

 

 

Tryk her for at se talen på tryk uden film i baggrunde

Standerhejsning den 16. maj 2020 (Udskrift).

Opdateret 16. maj 2020

Corona Virus -truslen - Genopslag

 Meddelelse af 15. maj 2020:

Genopslag 

Corona Virus -truslen

Vi gør opmærksom på at forsamlingsforbuddet (MAX 10 personer),
er forlænget til 8. juni 2020.

Dvs. seniorkaffen hver onsdag, er sat på standby.

Klubhuset og kabyssen er lukket, dog vil toiletterne som hidtil være åbne af hensyn til hygiejnen.

Vi minder om de almindelige corona-regler afspritning, afstand (1m), hyppig håndvask og forsamlingsforbuddet (MAX 10 personer).

Se mere på: https://www.sst.dk/da/corona

 Med sejlerhilsen

 

 

Opdateret 15. maj 2020

 Meddelelse af 01. januar 2020:

 Godt nytår

 Med sejlerhilsen

 

 

Opdateret 01. januar 2020

 
https://www.haderslevsejlclub.dk/ https://haderslevsejlclub.dk/_ARKIVET_/

Disse arkivdata er rettet 09-04-2022