Søg
Søg
Søg

Skurlauget

Frivillige

Skurlauget

Laugsmedlemmer:

Bjarne Winther

Arbejdsopgaver:

  • Fører tilsyn med de røde bådskure.
  • Aflæser elmålere og sørger for afregning med bådeskurejerne i samarbejde med kassereren.